xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” สั่งเร่งฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับบริหารจัดการน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” แจ้ง ครม.เร่งรัดดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง และเป็นต้นแบบให้กับหนองบึงอื่นๆ

วันนี้ (15 ก.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดให้สำเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับบริหารจัดการน้ำท่วม และน้ำแล้ง รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหนองบึงอื่นๆ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดเกณฑ์บริหารน้ำในบึงเพื่อใช้สำหรับการปลูกพืชโดยรอบ และจัดการกับมูลดินจากการขุดเพื่อคืนทัศนียภาพให้กับบึง พร้อมทำการขุดลอกและหาทางดักตะกอนไว้

ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การนำน้ำเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ และสั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งปักหลักเขตและส่งมอบสัญญาเช่า ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ร่วมกับท้องถิ่นวางโครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับบึงฯ

พร้อมกันนี้ ตนเองได้เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรม และมีความมั่นคง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...