xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ลุยแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน พร้อมรับปากหาแหล่งน้ำเพิ่มทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“รองฯ ประวิตร” รายงานที่ประชุม ครม. มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย-ที่ดินทำกินของประชาชน อย่างเป็นธรรม-มีความมั่นคง แหล่งน้ำเพิ่มทั่วประเทศ

วันนี้ (1 ก.ย. 63) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไปมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เอกสารสิทธิ คทช. และ เอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารทรัพย์สินของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า สำหรับเอกสารสิทธิตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. เป็นการแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำพื้นที่ป่าไม้และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการใช้ที่ดิน ชุมชนเข้มแข็งมีศักยภาพ และส่งผลดีต่อ ประเทศชาติโดยรวม และเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินเป็นของตนเองได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

รองนายกฯกล่าวอีกว่า ตนและคณะยังได้ไปเปิดจุดจ่ายน้ำแร่ริมทางเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักที่ อ.บ้านแฮด จ ขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ จะต้องไม่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งในฤดูแล้งที่รัฐบาลได้ทุ่มเทความพยายามในการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
กำลังโหลดความคิดเห็น...