xs
xsm
sm
md
lg

“วิษณุ” รับงบฯ ปี 64 ล่าช้า 1 เดือน มั่นใจไม่เป็นปัญหามาก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“วิษณุ” คาดงบ 64 ช้าประมาณ 1 เดือน เชื่อไม่กระทบโครงการต่อเนื่อง-เลือกตั้งท้องถิ่น

วันนี้ (14 ก.ย.) เมื่อเวลา 09.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สำนักงบประมาณแจ้งว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าไม่มีปัญหา เพราะว่าการพิจารณาร่างงบปี 2564 วาระ 2 และวาระ 3 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 16 ถึง 18 กันยายน และเข้าสู่การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่ 21 กันยายน จากนั้นใช้เวลาทิ้งไว้ 7 วันก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งเวลาอาจจะช้าไปประมาณ 1 เดือน คือเลยปีงบประมาณออกไป แต่ถ้าเทียบกับงบประมาณปี 2563 ซึ่งเลยวันเริ่มปีงบประมาณไปตั้ง 6 เดือน แต่ในช่วงนั้นมีความลำบากพอสมควร ครั้งนี้ช้าไปประมาณ 1 เดือนคงไม่เป็นปัญหามาก เพราะสามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนได้

ส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณ จากกำหนดว่าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเลย ส่วนประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการ คณะกรรมาธิการงบประมาณ ได้ชี้แจงต่อกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางแล้วว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมาก

เมื่อถามว่า กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความกังวลว่างบประมาณที่ออกไม่ทันจะส่งผลต่อประชาชน นายวิษณุกล่าวว่า บางเรื่องที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ก็สามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปก่อนได้ เมื่อถามว่าจะกระทบต่องบประมาณที่จะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า การเลือกตั้งเกิดในเดือนตุลาคม 2563 ก็อาจจะกระทบ ถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหา งบเลือกตั้งมีสองส่วน คือ งบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งไว้ประมาณ 800 ล้านบาท ไม่กระทบอะไร ไม่ว่าจะออกช้าหรือเร็ว เพราะเป็นงบที่ตั้งไว้อยู่แล้ว แต่อีกส่วนที่เป็นงบจำนวนมากนับหมื่นล้านบาท ที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัดจะใช้ประมาณ 2,400 ล้านบาท ตรงนี้ที่อาจจะไม่มี แต่ถ้าไม่ได้เลือกในเดือนตุลาคมก็ไม่มีปัญหา หากขยับไปเป็นเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม งบประมาณก็ออกแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...