xs
xsm
sm
md
lg

"วิษณุ"ยอมรับงบฯ 64 ล่าช้า 1 เดือน มั่นใจไม่มีปัญหา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ล่าช้า ว่า ให้ไปถามทางกระทรวงการคลัง แต่เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำลังเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 16-18 กันยายนนี้ และจะเข้าวุฒิสภาพิจารณาในวันที่ 21 กันยายน หลังจากนั้นจะใช้เวลาอีก 7 วัน ในการพิมพ์ร่างกฎหมายก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งอาจจะช้าไปหนึ่งเดือนจากปีงบประมาณใหม่ หากเทียบกับงบประมาณฯ ปี 63 ที่ล่าช้าไปถึง 6 เดือน ดังนั้นการล่าช้าไปหนึ่งเดือนไม่น่ามีปัญหามาก สามารถใช้งบฯ ปี 63 ไปพลางก่อน

ส่วนการใช้งบฯ ปี 63 ไปพลางก่อน จะสามารถรองรับเบี้ยผู้สูงอายุได้กี่เดือนนั้น รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงบประมาณจะกำหนดว่าใช้งบฯ ได้กี่เดือน และที่ผ่านมาเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไร