xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบ คกก.กลั่นกรองเงินกู้ แปรรูปผลผลิตเกษตร ยกระดับธุรกิจอาหารล้านนา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล แถลง ครม.รับทราบ คกก.กลั่นกรองเงินกู้พัฒนาศักยภาพ-แปรรูปผลผลิตการเกษตร-ยกระดับธุรกิจอาหารล้านนา

วันนี้ (8 ก.ย.) เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โครงการที่อนุมัติเพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของกรส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการสนับสนุนเครื่องจักรทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก รวมถึงพัฒนาศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นที่ฐานเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจ จากเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังขาดเครื่องมือ เพื่อให้เต็มศักยภาพ โดยสถาบันเกษตรกรจะได้รับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 2,003 ล้านบาท

นายอนุชากล่าวต่อว่า ครม.รับทราบโครงการ “คิดถึงเชียงใหม่” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นำเสนอโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเป็นโครงการพัฒนาแหล่งผลิตตั้งแต่ส่งเสริมการปลูก การจัดการผลิต การยกระดับผลผลิตเข้าระบบมาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนาอาหารล้านนาที่จะมีการฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะในการสร้างอาหารรูปแบบล้านนา ยกระดับธุรกิจอาหารล้านนา และเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์รูปแบบใหม่บนฐานวัฒนธรรมล้านนา ที่จะมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดเทศกาลกิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยจะใช้งบประมาณ 48.6 ล้านบาท

นายอนุชากล่าวอีกว่า ครม.ยังรับทราบโครงการพัฒนาการผลิตและการใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพจากแมลงโปรตีน และฝึกอบรมเกษตรกร 300 ราย ในการใช้แมลงโปรตีนเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยใช้งบประมาณ 17 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น