xs
xsm
sm
md
lg

“รัฐบาล” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 5-8 ก.ย.นี้ ที่พุทธมณฑลฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อนุชา นาคาศัย
“รัฐบาล” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย.63 ณ หอประชุมพุทธมณฑลนครปฐม

วันนี้ (4 ก.ย.63) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช 2563 ถือเป็นครั้งที่ 31 มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

นายอนุชา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นจำนวนถึง 14 ครั้งด้วยกัน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้ง ได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติ มาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย

นายอนุชา เปิดเผยด้วยว่า การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย.63 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รัฐบาลจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ “มหาเวสสันดรชาดก” 13 กัณฑ์ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 5 ก.ย.63 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติฯ

“และในวันจันทร์ที่ 7 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มัทรี” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม” นายอนุชา ระบุ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...