xs
xsm
sm
md
lg

“พีระพันธุ์” เผยรายงานศึกษาแนวทางแก้ไข รธน.เสร็จแล้ว ปิดสวิตช์ ส.ว.มีทั้งเห็นด้วยและแย้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พีระพันธุ์ เผยรายงานศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว เหลือเพียงการตรวจสอบเนื้อหา มีทั้งข้อสังเกตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เตรียมส่งรายงานให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 31 ส.ค.นี้

วันนี้ (27 ส.ค.) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการประชุมว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อตรวจสอบรับรองรายงาน ก่อนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากทุกอย่างเรียบร้อย คาดว่าวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม จะยื่นรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ส่วนเนื้อหารายงาน นายพีระพันธุ์กล่าวว่า รายงานไม่ได้เป็นลักษณะข้อสรุป เพราะคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้เป็นคณะกรรมาธิการที่ทำการศึกษาพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสียและแง่มุมต่างๆ ทั้งที่มีความเห็นตรงกันว่าให้แก้ไขและไม่ให้แก้ไข หรือแก้ไขในวิธีการที่ต่างกัน บางคนเห็นตรงกันในหลักการ แต่ละรายละเอียดต่างกันซึ่งจะนำเสนอความคิดเห็นแง่มุมต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

นายพีระพันธุ์กล่าวว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้มีแต่เรื่องการเมืองและการเลือกตั้ง แต่หัวใจรัฐธรรมนูญคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่เรื่องทางการเมือง แต่ที่ผ่านมามักเน้นไปด้านการเมือง จนทำให้ประชาชนขาดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษา ศึกษาทุกด้านทุกหมวด โดยเฉพาะเรื่องหลักประกัน เช่น ที่ดินทำกิน หรือเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีหลักประกันมากขึ้น และเรื่องระบบกฎหมายที่มีลักษณะการผ่อนปรนกำกับดูแลมากกว่าควบคุม อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคง หรือสาธารณะประโยชน์ เช่น การขออนุญาตทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจ ก็สามารถดำเนินการไปได้ โดยให้หน่วยราชการไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง

ส่วนเรื่องอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่หลายพรรคเห็นตรงกันว่าควรยกเลิก นายพีระพันธุ์กล่าวว่า ความเห็นด้านนี้ก็มีในรายงาน แต่ก็มีความเห็นด้านที่เห็นว่าแบบเดิมเหมาะสมแล้วก็มี ซึ่งจะมีการใส่หลักการและเหตุผลในรายงาน คนที่เอาไปศึกษาจะได้เห็นเหตุผลและพิจารณาอีกทีหนึ่ง ย้ำว่าในรายงานไม่ได้มีบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ แต่ศึกษาว่าบทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ถูกต้องเหมาะสมไว้หรือไม่ ใส่ความเห็นทั้งเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย เป็นเอกสารทางวิชาการมากกว่า

นายพีระพันธุ์กล่าวว่า ตามระบบเมื่อสภาเห็นชอบแล้วก็จะส่งรายงานฉบับนี้ไปที่รัฐบาล โดยหลักการรัฐบาลก็ควรที่จะต้องเอารายงานนี้ไปศึกษาประกอบด้วย แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ก็อยู่ที่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อไปว่าจะให้ความสำคัญกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ แค่ไหนซึ่งก็ไม่ได้มีบทบังคับไว้


กำลังโหลดความคิดเห็น...