xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 34 ปีเปิด บก.ทบ. กำชับ ขรก.ดีเด่นเป็นเสาหลักของชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทบ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 34 ปี เปิด บก.ทบ. ด้านตัวแทนชุมชนให้กำลังใจ “บิ๊กแดง” สู้อย่าถอย ด้าน ผบ.ทบ.มอบรางวัลข้าราชการดีเด่นให้กำลังพล 71 นาย กำชับเป็นเสาหลักของชาติด้านความมั่นคง ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องสถาบันหลัก-เป็นกลไกของรัฐบาล

วันนี้ (27 ส.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ.ครบปีที่ 34 ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระชัยมงคลภูมิ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้วยบทสวดเต็ม จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานใน บก.ทบ.14 หน่วยเข้าร่วม รวมถึงยังได้พบปะตัวแทนผู้นำชุมชนเขตพระนคร 20 ชุมชนรอบ บก.ทบ. ซึ่งตัวแทนชุมชนกล่าวให้กำลังใจ พล.อ.อภิรัชต์ โดยระบุว่าขอให้สู้อย่าถอย ในขณะที่ พล.อ.อภิรัชต์กล่าวตอบว่า “ผมสู้อยู่แล้ว” ก่อนมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

จากนั้น พล.อ.อภิรัชต์เป็นประธานมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จำนวน 71 นาย จากกำลังพลทั้งหมดใน บก.ทบ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานตอนหนึ่งว่า ในโอกาสวันเปิด บก.ทบ.ครบปีที่ 34 ตนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนทหารและกำลังพลที่ได้ร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกองทัพบกด้วยความทุ่มเทเสียสละมาโดยตลอด และขอชื่นชมกำลังพลที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนปรากฏผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมของกองทัพบก สมควรได้รับการยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

พล.อ.อภิรัชต์กล่าวอีกว่า กองบัญชาการกองทัพบกเป็นสถานที่อันมีเกียรติ เคยเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่กองทัพ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในปัจจุบันหน่วยในบก.ทบ.มีทั้งหมด 14 หน่วยได้สนับสนุนภารกิจของกองทัพบกในด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้ภารกิจทุกด้านนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่กองทัพบกอีกครั้ง สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนและการเป็นเสาหลักของชาติด้านความมั่นคงอย่างแท้จริง ในนามของผู้บังคับบัญชาจึงขอขอบคุณทุกคน ขอให้ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติและสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม พร้อมทั้งตระหนักเสมอว่าจะต้องดำรงตนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมในการมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน และยึดมั่นในอุดมการณ์ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเป็นกลไกของรัฐบาลในการช่วยสร้างสังคมที่มีแต่ความรักสามัคคีนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันนำพาประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...