xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” ดันปลดล็อกพืชกระท่อม ยื่นญัตติแก้ พ.ร.บ.ยาเสพติดต่อประธานสภา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ดันปลดล็อกกระท่อม ยื่นญัตติแก้ พ.ร.บ.ยาเสพติดต่อประธานสภาฯ

วันนี้ (24 ส.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลงข่าวเรื่องการยื่นญัตติร่างพระราชบัญัตติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ต่อประธานผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการฯเป็นผู้รับแทน โดยกล่าวว่าจากการลงพื้นที่จัดตั้งเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอปากพนัง, หัวไทรเชียรใหญ่, ชะอวด, ร่อนพิบูลย์, จุฬาภรณ์, เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนบริโภคพืชกระท่อมเป็นจำนวนมาก จึงได้นำความเห็นของประชาชนจากเวทีประชาพิจารณ์มาประกอบเป็นข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสารสำคัญดังนี้คือ

1. อนุญาตให้ปลูกพืชกระท่อมได้ 1 ต้นต่อ 1 ครัวเรือน แต่ความเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์ เสนอครัวเรือนปลูกพืชกระท่อมได้ครัวเรือนละ 2-3 ต้น 2. การปลูกพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และขออนุญาตต่อคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

3. การแปรรูปเพื่อกระท่อมในรูปแบบต่างๆ เช่น ชนิดแคปซูล เป็นยาแก้โรคเบาหวาน ยาลดความดัน ยาแก้ไอ ยาลดความอ้วน หรือการแปรรูปเป็นชากระท่อม ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 4. การแปรรูปชนิดรูปเป็นนำ้ต้มใบกระท่อม 4 คูณ 100 ที่มีสารเสพติดเป็นส่วนผสมยังเป็นตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีข้อกำหนด หรือออกเป็นประกาศกระทรวงเพื่อใช้ในการควบคุมต่อไป

เบื้องต้นขอเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...)พ.ศ. ... ก่อน ในโอกาสต่อไปจะเสนอเป็นพระราชบัญญัติพืชกระท่อมโดยเฉพาะ เหมือนกับพระราชบัญญัติยางพารา หรือพระราชบัญญัติอ้อย เพราะพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในอนาคต สามารถแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกเพื่อนำเงินรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...