xs
xsm
sm
md
lg

“ก.เกษตรฯ-ไบเออร์ฯ” ร่วมพันธมิตรฯ เปิดโครงการ Better Farms, Better Lives ช่วยภาคการเกษตรจากโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.เกษตรฯ จับมือบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมด้วย กรมการข้าว, มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย, สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives ส่งความห่วงใยต่อภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อเร็วๆนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Better Farms, Better Lives พร้อมรับมอบชุดผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวน 50,000 ชุด พร้อมโครงการการฝึกอบรมความรู้การผลิตข้าวในวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยี่ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดเวลาและแรงงาน ทำให้ชุมนุมชนเกิดความยั่งยืน รวมมูลค่า 20 ล้านบาท จาก นายโจว ฝาน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุม จ.ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง 26 จังหวัด โดยมี นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรหลักในการดำเนินการโครงการฯ และผู้นำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมงานด้วย ณ ศูนย์วิจัยข้าว จ.ปทุมธานี

นายทรรศนะ เปิดเผยว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งกรมการข้าว มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยทั่วประเทศ ในการสร้างการรับรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการผลิตข้าวและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินการโครงการ Better Farms, Better Lives นี้ กรมการข้าวได้สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตลอดจน ระบบการผลิตแปรรูปและการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้บนพื้นฐานของหลักความพอเพียง สีกินเหลือขาย

ด้าน นายวีรพล เจริญพานิช ผู้บริหารประจำประเทศไทยและเวียดนาม แผนกครอปซายน์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า ไบเออร์ฯประกาศความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 100 ล้านราย ในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยภายในปี 2573 ทั้งนี้ โครงการ Better Farms, Better Lives มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกษตรกรรายย่อย ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประชากรโลกที่มีเนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
นอกเหนือไปจากการส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้ว ไบเออร์จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในการจัดทำคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์และจัดการฝึกอบรมองค์ความรู้การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ด้าน นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ และความห่วงใยภาคการเกษตร ควบคู่กับการทำกิจกรรมเติมพลัง 4 องค์ความรู้อาชีพชาวนาไทย นอกเหนือจาก ด้านความปลอดภัย การเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมบนความพอเพียง และจะร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟื้นฟูถิ่นฐานวิถีชีวิตใหม่ ตลอดจน เน้นการสร้างระบบเงินออม เศรษฐกิจชุมชนชาวนาไทยสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการ โดยการดำเนินงาน จะร่วมกับอาสาสมัคร เกษตรกรแกนนำ 52 คนที่ได้ผ่านการคัดกรองและอบรมทีมงาน เพื่อให้บริการชาวนา 50,000 ครอบครัว ในชุมชน 26 จังหวัดเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา.

นราพัฒน์ แก้วทอง
กำลังโหลดความคิดเห็น...