xs
xsm
sm
md
lg

“อนันต์” วอนภาครัฐพิจารณาพักหนี้-ดอกเบี้ย “เกษตรกร” เหตุเดือดร้อน “ภัยแล้ง-โควิด”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อนันต์ ผลอำนวย
“อนันต์” ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 แนะรัฐพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยให้ “เกษตรกร” ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจาก “ภัยแล้ง-โควิด”วันนี้ (30 ก.ค. 63) ที่อาคารรัฐสภา ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ได้หารือประธานสภาฯ ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในเรื่องของการพักชำระหนี้ เนื่องจากขณะนี้ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาทั้งภัยแล้ง และสถานการณ์โควิด-19

“จากการลงพื้นที่พบกับผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกษตรกร ที่ทำเพาะปลูกพืชทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังและพืชไร่อื่นๆ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และจากสถานการณ์โควิด-19 ยังมีญาติพี่น้องที่ตกงานจากมาตรการของรัฐบาล ที่ต้องกลับไปพึ่งพิงอยู่กับครอบครัวในพื้นที่ใน จ.กำแพงเพชร ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น” นายอนันต์ กล่าว

นายอนัต์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชยังเป็นหนี้สถาบันทางการเงินและเป็นหนี้กองทุนต่างๆ จำนวนมากมาย ประกอบกับผลผลิตไม่ได้ตามเป้า ดังนั้น จึงขอความกรุณารัฐบาลได้ช่วยพักหนี้และดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรในช่วงที่เกิดวิกฤติเช่นนี้จนกว่าภาวะวิกฤตจะคลายตัว

“หากเป็นไปได้ รายได้ของเกษตรกรจากผลผลิตทางการเกษตรก็ขอให้ได้ให้เกษตรกรได้นำไปใช้ก่อน ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรแล้ว ยังถือเป็นการเยียวยาทางจิตใจให้กับเกษตรกรด้วย” ส.ส.กำแพงเพชร เสนอ


กำลังโหลดความคิดเห็น...