xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลเผยประชาชนร้อยละ 91.1 ระบุพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ หลัง"บอส"หลุดคดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องยุติธรรมพึ่งได้หวังได้ ชี้ร้อยละ 95.2 ต้องการให้อัยการและ ตำรวจออกมาชี้แจงกรณีสั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา” ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ร้อยละ 91.1 ระบุพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้

วันนี้ (29 ก.ค.) นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องยุติธรรมพึ่งได้หวังได้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลฯ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,281 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.2 ต้องการให้อัยการ และตำรวจ ออกมาชี้แจง กรณีสั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา” ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 ระบุฝ่ายการเมือง นักการเมือง เชิญอัยการและตำรวจชี้แจง กรณีสั่งไม่ฟ้องคดีบอสขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเป็นการซื้อเวลา ลดกระแส ในขณะที่ร้อยละ 12.3 ระบุจริงใจแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.7 ต้องการให้ถ่ายทอดสดการชี้แจงของอัยการและตำรวจ ถ้าฝ่ายการเมืองนักการเมืองเชิญให้มาชี้แจง กรณีสั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา” ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.1 ระบุว่าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 รู้สึกหมดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมไทย ร้อยละ 82.5 เศร้าใจ เป็นทุกข์ ร้อยละ 82.3 อับอายไปทั่วโลก และร้อยละ 65.5 สูญเสียความภูมิใจในความเป็นคนไทย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.7 ระบุเป็นไปได้ที่จะเกิดการลุกลามบานปลายเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองมากขึ้นไปอีก ในขณะที่ร้อยละ 38.3 ระบุเป็นไปไม่ได้

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 ต้องการมากถึงมากที่สุดให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองลงมาดูแลเยียวยาความรู้สึกของประชาชน กรณีอัยการและตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา” ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ แนวโน้มประชาชนที่เห็นด้วยกับม็อบเยาวชนที่มุ่งโจมตีรัฐบาลในด้านต่างๆ เช่น ความล้มเหลวแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เรียกร้องยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญ และกรณีล่าสุด อัยการและตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา” เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.9 ในการสำรวจครั้งแรก มาอยู่ที่ร้อยละ 70.5 ในการสำรวจครั้งที่ 2 

โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 ระบุความเห็นของคนรุ่นใหม่ที่จะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ในรัฐบาลและในหน่วยงานของรัฐ เพราะผู้ใหญ่ในรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้ใหญ่ด้วยกันในบ้านเมืองที่ไม่ดี ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนได้ จะให้เชื่อฟังได้อย่างไร ผู้ใหญ่ในรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่างๆ ของบ้านเมืองควรทำตัวให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ไม่ใช่ประพฤติตัวประพฤติตนแบบที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 8.2 จะเชื่อฟัง


กำลังโหลดความคิดเห็น