xs
xsm
sm
md
lg

'สว.สมชาย'ชี้หากพบ กก.สอบปมสั่งไม่ฟ้อง 'บอส'มีพิรุธสามารถสั่งฟ้องคดีใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก สมชาย แสวงการ ระบุว่าน่าสนใจอย่างยิ่งกับผลรายงานการสอบสวนขอบคณะกรรมการ ชุดที่ อสส. ตั้งขึ้นภายใต้การกำกับของคณะกรรมการอัยการที่มี นายอรรพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ และคณะกรรมการตรวจสอบชุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ผบ.ตร.ตั้งขึ้น ภายใต้การกำกับคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ที่จะต้องสรุปผลสอบทั้งหมดภายใน 15 วันนั้น ว่า จะพบความจริงใดบ้างและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความสงสัยในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นน้ำ และกลางน้ำนี้เพียงใด พยานใหม่หลักฐาน ที่กล่าวอ้างเสนอกันจากมูลนิธิเมาไม่ขับถึงเรื่องสารเสพติดนั้น มีอยู่ในสำนวนคดีหรือไม่
ถ้าไม่เคยมีอยู่มาก่อนก็น่าจะใช้เป็นพยานเอกสารใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบกันอย่างจริงจัง และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการที่ อสส. และ ผบ.ตร. ตั้งขึ้น เพื่อรักษาองค์กรอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระบวนการยุติธรรมไว้โดยขอให้ยึดหลักการตรวจสอบ และชี้แจงตามข้อเสนอของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แถลงในวันนี้

“ขอให้ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการคดีอาญากับนายวรยุทธ อยู่วิทยา โดยละเอียดและอธิบายเหตผลอย่างชัดเจนถึงผลของคดีที่ขาดอายความ และการใช้ดุลยพินิจไม่ฟ้องคดีอาญา และตรวจสอบว่าการดําเนินการและการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย สุจริตและโปร่งใสหรือไม่ และหากพบว่ามีการดําเนินการหรือการใช้ดุลยพินิจในขันตอนใดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่สุจริต หรือไม่โปร่งใส ให้ พิจารณาดําเนินการและใช้ดุลยพินิจใหมใ่ห้ถูกต้อง”

และหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 147 ว่าเมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันน้ันอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทําให้ศาล ลงโทษผู้ต้องหานั้นได้

ดังนั้นหากการสอบสวนอย่างจริงจังของคณะกรรมการทั้งฝ่ายอัยการหรือ สตช. พบว่า มีทุจริตพิรุธไม่โปร่งใสในส่วนใด ย่อมสั่งฟ้องคดีใหม่ได้ทั้งคดียาเสพติดและนำไปสู่การขับรถโดยประมาท (ใช้ยาเสพติด) เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้