xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เตรียมเยือนศรีสะเกษ แบบ New Normal พบเกษตรกร-นักธุรกิจรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย 16 ก.ค. “ประยุทธ์” เตรียมเดินทางตรวจราชการ ศรีสะเกษ แบบ New Normal พบปะพูดคุยกับเกษตรกร และกลุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่

วันนี้ (14 ก.ค.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร มีการบริหารจัดการได้ครบวงจร สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ จะได้ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ New Normal

นางนฤมล ยังได้เปิดเผยถึงมีกำหนดการด้วยว่า ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ สวนทุเรียนทับทิม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญหา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มคนรุ่นใหม่กันทรลักษ์ YSF (Young Smart Farmer) และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดทำโครงการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อฯ และทักทายให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมวิถีโครงการพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ โดยนายกรัฐมนตรีจะสักการะหลวงพ่อตาตน พระพุทธรูปปางสมาธิสะดุ้งมารแบบขอม และนมัสการ พระอธิการอุทัย มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ

“โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะปลูกต้นทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ จ.ศรีสะเกษ และเยี่ยมชมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โอทอป เช่น การทอผ้า การทอเสื่อกก หวาย ไม้ไผ่ เป็นต้น หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบปะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ของ อ.ขุนหาญ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ กทม.” นางนฤมล กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...