xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.งบโควิด-19 คุมเข้ม แจงมีโครงการ สศช. รอเข้า ครม. 5 โครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (13 ก.ค.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงิน ตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่ 3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยเชิญเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าชี้แจงว่า ที่ประชุมจะพิจารณางบประมาณในส่วนที่ สศช.ดำเนินการ 4 แสนล้านบาท โดยจะซักถามข้อมูลกับเลขาธิการ สศช. ที่เข้าชี้แจง และจะพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนผ่านมาทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ของ กมธ. จำนวนมากกว่า 3,000 คน โดย กมธ.จะพยายามร่วมกันหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม

นายไพบูลย์กล่าวต่อว่า ในส่วนของ สศช. ได้วางกรอบในการพิจารณาโครงการเพื่อเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาส จำนวน 186 โครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาไปแล้ว 2 โครงการ วงเงิน 22,400 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกำลังใจ รวมถึงมีโครงการที่รอเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติอีก 5 โครงการ วงเงิน 15,520 ล้านบาท เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะต้องนำไปปรับปรุงและเสนอ ครม.อีกครั้ง จำนวน 179 โครงการ วงเงิน 54,480 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...