xs
xsm
sm
md
lg

ส่องงบ 64 กระจายอำนาจ ลง 292 อปท.ทั่วประเทศ วงเงิน 9.27 หมื่นล้าน ก่อนศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส่อง “งบปี 64” กระจายอำนาจลง 292 อปท.ทั่วประเทศ ก่อนศึกเลือกตั้งทุกระดับในท้องถิ่น วงเงิน 9.27 หมื่นล้าน พบอุดหนุนเฉพาะ กทม. 2.37 หมื่นล้าน เมืองพัทยา 1.89 พันล้าน ส่วน 76 อบจ. ได้รวม 2.87 หมื่นล้าน ลง อบจ.โคราช มากสุด 2.3 พันล้าน ส่วนเทศบาลนครได้ 1.33 หมื่นล้าน เทศบาลเมือง 2.48 หมื่นล้าน ด้านงบประมาณพัฒนา 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรรวม 2.3 หมื่นล้าน

วันนี้ (3 ก.ค.) มีรายงานเปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปี 2564 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร (กทม.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 แห่งก่อนนั้น พบว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาในวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือร่าง พ.ร.บ.งบ 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท หลังจากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63

โดยร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2564 ในส่วนงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่รัฐบาลตั้งเป็นงบอุดหนุนไว้ ผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 92,774,842,400 บาท ทั้ง กทม. อบจ. เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง รวมทั้งหมด 292 แห่ง

งบประมาณดังกล่าวจำแนกได้ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร จะได้รับการอุดหนุนงบประมาณ 23,786.9 ล้านบาท หลังจากเมื่อปี 2563 ได้รับอุดหนุนงบประมาณ 24,469.8 ล้านบาท ขณะที่เมืองพัทยา ได้รับอุดหนุน 1,899.3 ล้านบาท

ขณะที่อีก 76 อบจ.จะได้รับอุดหนุนรวม 28,797.8 ล้านบาท ประกอบด้วย อบจ.ชัยนาท 202.1 ล้านบาท อบจ.พระนครศรีอยุธยา 287.9 ล้านบาท อบจ.ลพบุรี 232.4 ล้านบาท อบจ.สระบุรี 211.3 ล้านบาท อบจ.สิงห์บุรี 118.7 ล้านบาท อบจ.อ่างทอง 153.5 ล้านบาท อบจ.นครปฐม 215.3 ล้านบาท อบจ.นนทบุรี 673 ล้านบาท อบจ.ปทุมธานี 275.5 ล้านบาท

อบจ.สมุทรปราการ 170.3 ล้านบาท อบจ.กาญจนบุรี 380 ล้านบาท อบจ.ราชบุรี 254 ล้านบาท อบจ.สุพรรณบุรี 293 ล้านบาท อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 214.9 ล้านบาท อบจ.เพชรบุรี 202.4 ล้านบาท อบจ.สมุทรสงคราม 120.5 ล้านบาท อบจ.สมุทรสาคร 183.5 ล้านบาท

อบจ.ชุมพร 301.1 ล้านบาท อบจ.นครศรีธรรมราช 530 ล้านบาท อบจ.พัทลุง 338.9 ล้านบาท อบจ.สงขลา 352.1 ล้านบาท อบจ.สุราษฎร์ธานี 447.4 ล้านบาท อบจ.กระบี่ 213 ล้านบาท

อบจ.ตรัง 236.1 ล้านบาท อบจ.พังงา 166.2 ล้านบาท อบจ.ภูเก็ต 231.6 ล้านบาท อบจ.ระนอง 1.3 ล้านบาท อบจ.สตูล 183.6 ล้านบาท อบจ.นราธิวาส 195.8 ล้านบาท อบจ.ปัตตานี 242.8 ล้านบาท อบจ.ยะลา 187.6 ล้านบาท

อบจ.ฉะเชิงเทรา 264.5 ล้านบาท อบจ.ชลบุรี 615.8 ล้านบาท อบจ.ระยอง 324.7 ล้านบาท อบจ.จันทบุรี 210 ล้านบาท อบจ.ตราด 137.8 ล้านบาท อบจ.นครนายก 143 ล้านบาท อบจ.ปราจีนบุรี 277.9 ล้านบาท อบจ.สระแก้ว 449.6 ล้านบาท

อบจ.บึงกาฬ 211.9 ล้านบาท อบจ.เลย 350.8 ล้านบาท อบจ.หนองคาย 238.5 ล้านบาท อบจ.หนองบัวลำภู 233.5 ล้านบาท อบจ.อุดรธานี 625 ล้านบาท อบจ.นครพนม 288.3 ล้านบาท

อบจ.มุกดาหาร 184.4 ล้านบาท อบจ.สกลนคร 578.5 ล้านบาท อบจ.กาฬสินธุ์ 724.4 ล้านบาท อบจ.ขอนแก่น 1,044.5 ล้านบาท อบจ.มหาสารคาม 782.1 ล้านบาท อบจ.ร้อยเอ็ด 672.9 ล้านบาท อบจ.ชัยภูมิ 995.5 ล้านบาท

อบจ.นครราชสีมา 2,303.3 ล้านบาท อบจ.บุรีรัมย์ 548.3 ล้านบาท อบจ.สุรินทร์ 454.8 ล้านบาท อบจ.ยโสธร 277.6 ล้านบาท อบจ.ศรีสะเกษ 1,342.1 ล้านบาท อบจ.อำนาจเจริญ 189.7 ล้านบาท อบจ.อุบลราชธานี 1,016.6 ล้านบาท

อบจ.เชียงใหม่ 695.7 ล้านบาท อบจ.แม่ฮ่องสอน 197.4 ล้านบาท อบจ.ลำปาง 357.7 ล้านบาท อบจ.ลำพูน 259.8 ล้านบาท อบจ.เชียงราย 492.4 ล้านบาท อบจ.น่าน 267.7 ล้านบาท อบจ.พะเยา 229.9 ล้านบาท อบจ.แพร่ 315 ล้านบาท อบจ.ตาก 282.5 ล้านบาท

อบจ.พิษณุโลก 375.1 ล้านบาท อบจ.เพชรบูรณ์ 300 ล้านบาท อบจ.สุโขทัย 264 ล้านบาท อบจ.อุตรดิตถ์ 263.1 ล้านบาท อบจ.กำแพงเพชร 271.4 ล้านบาท อบจ.นครสวรรค์ 363 ล้านบาท อบจ.พิจิตร 274.9 ล้านบาท และ อบจ.อุทัยธานี 176.1 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังอุดหนุนระดับ “เทศบาลนคร” 13,393.4 ล้านบาท เทศบาลเมือง 24,896.9 ล้านบาท

ขณะที่งบประมาณปี 2564 ที่ได้รับจัดสรร 76 จังหวัด จะจัดงบประมาณอยู่ใน “กลุ่มจังหวัด” วงเงิน 23,413,640,600 บาท ได้แก่

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท 213 ล้านบาท พระนครศรีอยุธยา 274.1 ล้านบาท ลพบุรี 255.3 ล้านบาท สระบุรี 195.2 ล้านบาท สิงห์บุรี 187.6 ล้านบาท อ่างทอง 105.2 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นครปฐม 231 ล้านบาท นนทบุรี 171.5 ล้านบาท ปทุมธานี 187.6 ล้านบาท สมุทรปราการ 349 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี 259.3 ล้านบาท ราชบุรี 232.3 ล้านบาท สุพรรณบุรี 192.8 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์ 182.4 ล้านบาท เพชรบุรี 184.7 ล้านบาท สมุทรสงคราม 149.1 ล้านบาท สมุทรสาคร 254.8 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร 187.7 ล้านบาท นครศรีธรรมราช 294.8 ล้านบาท พัทลุง 236.6 ล้านบาท สงขลา 273.9 ล้านบาท สุราษฎร์ธานี 239.5 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ 129.2 ล้านบาท ตรัง 220.4 ล้านบาท พังงา 168 ล้านบาท ภูเก็ต 119.1 ล้านบาท ระนอง 152.3 ล้านบาท สตูล 188.7 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส 120.2 ล้านบาท ปัตตานี 157.6 ล้านบาท ยะลา 145.3 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา 258.1 ล้านบาท ชลบุรี 296.8 ล้านบาท ระยอง 371.1 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จันทบุรี 200.1 ล้านบาท ตราด 184.6 ล้านบาท นครนายก 178.8 ล้านบาท ปราจีนบุรี 241.6 ล้านบาท สระแก้ว 224.3 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ 203.6 ล้านบาท เลย 200.9 ล้านบาท หนองคาย 199.5 ล้านบาท หนองบัวลําภู 208.7 ล้านบาท อุดรธานี 311.8 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นครพนม 253.2 ล้านบาท มุกดาหาร 174.5 ล้านบาทสกลนคร 265.7 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กาฬสินธุ์ 168.3 ล้านบาท ขอนแก่น 316.7 ล้านบาท มหาสารคาม 237.9 ล้านบาทร้อยเอ็ด 252.9 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ชัยภูมิ 247.5 ล้านบาท นครราชสีมา 394.9 ล้านบาท บุรีรัมย์ 339.9 ล้านบาท สุรินทร์ 306.4 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยโสธร 226.7 ล้านบาท ศรีสะเกษ 179.6 ล้านบาท อํานาจเจริญ 85.4 ล้านบาท อุบลราชธานี 290.4 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ 334.6 ล้านบาท แม่ฮ่องสอน 243 ล้านบาท ลําปาง 188.9 ล้านบาท ลําพูน 186.5 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย 322.4 ล้านบาท น่าน 211.1 ล้านบาท พะเยา 193 ล้านบาท แพร่ 204.3 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตาก 116.1 ล้านบาท พิษณุโลก 235.8 ล้านบาท เพชรบูรณ์ 212.7 ล้านบาท สุโขทัย 109.4 ล้านบาท อุตรดิตถ์ 101.7 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กําแพงเพชร 213.7 ล้านบาท นครสวรรค์ 271.8 ล้านบาท พิจิตร 205.9 ล้านบาท และ อุทัยธานี 197.9 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...