xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” น้อมนำ ศก.พอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่ นำทาง บจธ.แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” น้อมนำ ศก.พอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่ นำทาง บจธ.แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด-19 รองรับวิถีปกติใหม่ มุ่งลดเหลื่อมล้ำความยากจน เร่งแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย สร้างความเข้มแข็ง ยืนยันรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (17 มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวมอบนโยบาย บจธ.ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ และเป็นกลไกของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกิน และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องปิดกิจการลง ประชาชน ลูกจ้างไม่มีงานทำ และขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ดังนั้น บจธ.จึงต้องเร่งขับเคลื่อนกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวดเร็วและยั่งยืน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดีให้ได้ที่ดินกลับคืนมา เพื่อนำมาใช้เป็นที่ทำกิน ประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัยต่อไป


พล.อ.ประวิตรได้กล่าวย้ำขอให้ บจธ.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลก และของประเทศต่อไป

พล.อ.ประวิตรยังได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของ บจธ.และ ผวจ.ทุกจังหวัด โดยขอให้ทุ่มเท เสียสละ การทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม พร้อมขอเป็นกำลังใจการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ บจธ. และนโยบายของรัฐบาลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...