xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเทอมโรงเรียน สังกัด กทม. ย้ำใช้ระบบผสมผสาน 4 รูปแบบ “สลับชั้นมาเรียน-วันคู่วันคี่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดเทอมโรงเรียนสังกัด กทม. ย้ำใช้ระบบผสมผสาน 4 รูปแบบ “สลับชั้นมาเรียน-วันคู่วันคี่” พร้อมให้จัดระบบออนไลน์ และออนแอร์ ในวันที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน “สำนักการศึกษา” เวียนแจ้งผู้อำนวยการ 50 เขต ยันให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด-19

วันนี้ (16 มิ.ย.) มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักการศึกษา กทม.เวียนหนังสือถึงผู้อำนวยการ 50 เขต กทม. เพื่อแจ้งกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด กทม.ทราบและดำเนินการ

ทั้งนี้ ได้กำหนดขนาดโรงเรียนทั้งขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 400 คนลงมา ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 401 คนขึ้นไป ใน “รูปแบบสอบปกติ” นักเรียนไม่เกิน 20 คน/ห้อง โต๊ะเรียนเว้นระยะอย่างน้อย 1.5 เมตร รักษาระยะห่างเวลาเรียน ช่วงเวลาพัก รับประทานอาหาร ฯลฯ

“รูปแบบผสมผสาน” แบบสลับวันเรียนทั้งหมดทุกระดับชั้น แบบที่ 1 มาเรียนปกติ เว้นวันอย่างต่อเนื่อง เช่น ระดับอนุบาล ป.1-ป.3 ม.1-ม.6 สัปดาห์ที่ 1 - อังคาร พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 จันทร์ พุธ ศุกร์ ส่วน ป.4-ป.6 และ ม.4-ม.6 มาเรียนวันเว้นวันอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 1 - จันทร์ พุธ ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 อังคาร พฤหัสบดี

และแบบที่ 2 แบบมาเรียนปกติ + สลับวันเรียนทั้งหมด เช่น อนุบาล-ป.3 มาเรียนปกติทุกวัน หรือสลับมาเรียน ส่วน ป.4-ป.6 และ ม.4-ม. 6 มาเรียนปกติวันเว้นวันอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนมาโรงเรียน ตามวันที่สลับและเรียนตามตารางในชั่วโมง หรือคาบเรียนปกติ ชั้นเรียนละไม่เกิน 20 คน/ห้อง ระยะห่าง 1.5 เมตร นอกจากนั้นยังให้จัดระบบออนไลน์ และออนแอร์ ในวันที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2563 ได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด กทม.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักการศึกษาได้เตรียมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ คือ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่วันคี่ การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนแบบเรียนทุกวัน และการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละรูปแบบจะมีความเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และพื้นที่ที่แตกต่างกัน และยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งคณะผู้ปกครองและผู้ปกครองได้เห็นชอบร่วมกัน นำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารเมื่อในวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา


กำลังโหลดความคิดเห็น...