xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.สังกัด กทม.เคาะจัดการเรียนการสอนช่วงโควิดระบาด 4 รูปแบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2563 โดยที่ประชุมรับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งสำนักการศึกษาเตรียมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ คือ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่ วันคี่ การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนแบบเรียนทุกวัน และการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละรูปแบบจะมีความเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมอบหมายให้สำนักการศึกษารวบรวมข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้ปกครองและผู้ปกครองได้เห็นชอบร่วมกัน นำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 8 มิ.ย.