xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” เผยบอร์ดปาล์มเร่งรัดการซื้อน้ำมันปาล์ม ดูดซับสต๊อกส่วนเกินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
“ประวิตร” เผยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันฯ เร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มในส่วนที่เหลือ และพิจารณาจัดซื้อส่วนที่สำรอง รวม 137,550 ตัน เพื่อดูดซับสต๊อกส่วนเกินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้ (9 มิ.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์ม ในส่วนที่เหลือ 37,550 ตัน และพิจารณาจัดซื้อส่วนที่สำรองอีก 100,000 ตัน รวม 137,550 ตัน เพื่อดูดซับสต๊อกส่วนเกินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ตามมาตรการสร้างเสถียรภาพราคาผลปาล์มสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนปาล์ม

รวมทั้งพิจารณาโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม เพื่อจะมีเกณฑ์ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการกดราคาเอากำไรเกินควร นอกจากนั้นยังได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น Single Command บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลผลิต และกำกับราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรมแก่ชาวสวนปาล์ม อีกทั้งยังกำชับให้ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...