xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบจ่ายเยียวยา 1 พัน 3 เดือน กลุ่มเปราะบาง “เด็ก-คนแก่-พิการ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง “เด็กยากจน-คนแก่-คนพิการ” รวมประมาณ 13 ล้านคน โดยจะจ่าย 1,000 บาท 3 เดือน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคน ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน และกลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน

ทั้งนี้ เบื้องต้นการจ่ายเงินเยียวยาจะให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะจ่ายเงิน 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. โดยขณะนี้ใกล้จะหมดเดือน พ.ค. แล้ว จึงจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และ ก.ค. อีก 1,000 บาท

สำหรับเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง จะพิจารณาร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น