xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” ลงนามตั้ง 9 กก.ติดตามฟื้นฟูการบินไทย “วิษณุ” นำทีม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  (ภาพจากแฟ้ม)
นายกฯ ดับศึกคลัง-คมนาคม ปมฟื้นฟูการบินไทย ลงนามตั้ง “วิษณุ” นั่งประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินไทย กลั่นกรองข้อมูลก่อนส่งถึงมือ

วันนี้ (26 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 ลงวันที่ 25 พ.ค. 63 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 ให้บริษัท การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม บริษัทการบินไทยรับไปดำเนินการ และแม้การบินไทยจะพ้นการเป็นรัฐวิสาหกิจการบินไทยโดยเด็ดขาด และกระบวนการฟื้นฟูจะเป็นไปตามขั้นตอน และอยู่ในอำนาจผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะก็ตาม แต่โดยที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังยังมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการดำเนินกิจการบริษัทซึ่งยังสามารถดำเนินได้ เกี่ยวพันกับกฎหมายและกฎกระเบียบทางราชการ ต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงาน และรัฐต้องคุ้มครองสิทธิประชาชน และประโยชน์สาธารณะ ครม.จึงมีโอกาสรับทราบความคืบหน้าเป็นระยะ โดยมีระบบกลั่นกรองและช่วยตรวจสอบของระบบภาครัฐ จึงได้มีคำสั่งให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีกรรมการ ประกอบด้วย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรมม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของภาครัฐ โดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล กลั่นกรองตรวจสอบ อำนวยความสะดวก ประสานงานเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟู และปปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ครม. และรัฐบาลมอบหมาย รวมถึงการรายงานการปฏิบัติ และเสนอความคิดต่อ ครม.เป็นระยะ


กำลังโหลดความคิดเห็น...