xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เข้มเลือกตั้งซ่อมลำปาง ต้องสวมหน้ากาก จำกัดผู้ติดตาม หาเสียงห้ามรวมตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพ
กกต.กำหนดมาตรการเข้มรับสมัคร-วันเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง ต้องสวมหน้ากาก จำกัดผู้ติดตามผู้สมัคร ตั้งจุดคัดกรอง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สิทธิติดเชื้อโควิด-19 ห้ามผู้สมัครจัดกิจกรรมหาเสียงที่ทำให้รวมตัว และไม่นำเรื่องโควิด-19 ไปบิดเบือน

วันนี้ (20 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กกต.ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง ที่จะมีการเปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 22-26 พ.ค. และเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. โดยจะใช้ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ส.ส.ประจำจังหวัดลำปางเป็นศูนย์ประสานงาน มีการแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 คนต่อหน่วย รวมถึงแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานทำหน้าที่คัดกรองในวันสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่อบรม สถานที่รับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ การจัดสถานที่รับสมัครต้องกว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตรต่อคน มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาการรับสมัคร จัดที่นั่งให้มีระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย 1.5 เมตร จำกัดจำนวนคนที่จะเดินทางยังสถานที่รับสมัครเพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 5 คน หากเกินกว่านี้จัดให้อยู่นอกห้องรับสมัคร ทั้งนี้ จัดให้มีการคัดกรอง กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รับสมัครต้องสวม Face Shield และถุงยางมือ เพิ่มเพื่อลดการแพร่เชื้อ จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร

ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถดำเนินการหาเสียงได้เวลา 05.00-22.00 น.ของแต่ละวัน เว้นก่อนวันเลือกตั้งให้หาเสียงได้ถึงเวลา 18.00 น. เพื่อให้สอดคล้องมาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้สมัคร และพรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียง ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมโฆษณาหาเสียงใด ที่จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือบุคคลจำนวนมากไปรวมตัวกันซึ่งมีลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ห้ามหาเสียงโดยเสนอข้อความ ข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 อันไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือบุคคลเกิดความหวาดกลัว

การใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งให้มีการปฏิบัติ 10 ขั้นตอน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน เมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งจะถูกตรวจคัดกรอง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมถุงมือยาง ตรวจลำดับในบัญชีรายชื่อ ยื่นเอกสารแสดงตน รับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง ถอดถุงมือยางและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานจะเป็นผู้ดำเนินการยังได้กำหนดในแผนมาตรการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอำนวยความสะดวก การรณรงค์เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ทุกกิจกรรมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันเชื้อโควิด


กำลังโหลดความคิดเห็น...