xs
xsm
sm
md
lg

ชุมนุมสหกรณ์ฯ ควง 82 สหกรณ์ มั่นใจ “บินไทย” เข้าแผนฟื้นฟู ชำระหนี้คืนได้แน่ แนะรัฐกันเงินค้ำประกันเงินกู้ 4.2 หมื่นล. สำรองตั้งหนี้สงสัยจะสูญเป็นรูปธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชุมนุมสหกรณ์ฯ มั่นใจ “การบินไทย” เข้าสู่แผนฟื้นฟู สามารถชำระหนี้คืนได้แน่ จ่อพบ “มนัญญา” สร้างความเชื่อมั่น แนะรัฐบาลกันเงินไว้ค้ำประกันเงินกู้ 4.2 หมื่นล้าน กำหนดหลักเกณฑ์การสำรอง “ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ” ให้เป็นรูปธรรม ย้ำ 82 สหกรณ์ยังไม่ได้เกิดความเสียหาย วอนสมาชิกอย่ากังวล เร่งเปิดแผนสำรองสภาพคล่องไว้เพียงพอตลอดเวลา รองรับสมาชิกบางส่วนแห่ถอนเงิน

วันนี้ (19 พ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงสายที่ผ่านมา ตัวแทน 82 สหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) ได้นัดรวมตัวกันที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สชอ.) เพื่อออกแถลงการณ์ยืนยันที่จะช่วยเหลือสถานะการเงินของสมาชิกของ 82 สหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับกรณีสมาชิกรวมตัวแห่ถอนเงินออกจากสหกรณ์ และให้ ชสอ.เน้นย้ำประเด็นหนี้หุ้นการบินไทย ที่มีแค่ 3.6% ของทรัพย์สิน เพื่อให้มีน้ำหนักไม่ให้สมาชิกกังวล

อีกทั้งต้องการให้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ที่กำกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกมายืนยันถึงมาตรการรองรับดังกล่าวเพื่อจะได้เป็นผลบวกต่อสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 82 แห่ง รวมถึงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์การสำรอง “ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ” ให้เป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว

“ขอให้รัฐบาลกันเงินไว้ค้ำประกันเงินกู้ 4.2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่รัฐมอบอำนาจมาให้ดูแลสหกรณ์ทั่วประเทศ ต้องช่วยหาทางทำให้หนี้ของสหกรณ์ต้องไม่มีการแคร์คัต เพราะสหกรณ์ไม่ใช่สถาบันมุ่งแสวงหากำไร ต้องคงยอดนี้เอาไว้ เพราะสมาชิกเป็นคนชั้นกลาง คนรากหญ้า จากนี้ไปสมาชิกจะนัดรวมตัวกันไปพบ น.ส.มนัญญา รมช.เกษตรฯ เพื่อถามหามาตรการรองรับช่วยเหลือสหกรณ์ที่ชัดเจนด้วย”

สำหรับตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ เช่น นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง ได้รวมตัวกันเพื่อออกแถลงการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะเตรียมสำรองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และร่วมมือกับสหกรณ์เครือข่าย เข้าช่วยเหลือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง เพื่อไม่ให้เผชิญวิกฤตแต่เพียงลำพัง

ทั้งนี้ มีการเปิดเผย สถานะทางการเงินของ ชสอ. ณ วันที่ 18 พ.ค. ที่ได้สำรองสภาพคล่องไว้ 21,754.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.23 ของเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งรวมทั้งสิ้น 119,324.92 ล้านบาท

“ชสอ.ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย (THAI) เป็นเงิน 1,911.00 ล้านบาท หรือมีต้นทุนที่ซื้อในตลาดรองเป็นเงินทั้งสิ้น 1,919.45 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 1.25% ของสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ 153,799.93 ล้านบาท ขณะที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามแนวทาง Basel ถึง 24.04% โดยลงทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยมีกำหนดครบชำระตั้งแต่ปี 2563-2575 ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นกู้ THAI ถือเป็นตราสารหนี้ซึ่ง ชสอ.มีฐานะเป็นเจ้าหนี้”

ล่าสุด ชสอ.ยังได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนด ไม่มีเหตุอันเกิดความเสียหาย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 62 (3) และ (7) และข้อกำหนดของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยหุ้นกู้ในขณะนั้น ต้องมีอันดับเครดิต (Credit Rating) ไม่ต่ำกว่า A- ซึ่งหุ้นกู้ THAI อยู่ที่ระดับ A และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

“ชสอ.เชื่อว่ากิจการของ THAI ยังมีศักยภาพในเชิงธุรกิจที่สามารถก้าวเดินต่อไปได้ หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บริษัทการบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้ว เรามั่นใจและเชื่อว่าจะไม่มีสหกรณ์ใดขาดทุนจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีนี้ และจะส่งผลต่อกำไรสุทธิและเงินปันผลไม่มากนัก ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันว่ามีมาตรการรองรับไม่ให้มีผลกระทบแล้ว”

ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แถลงข่าวเมื่อ 15 พ.ค. มีข้อมูลว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไปถือหุ้นกู้ในการบินไทยรวม 82 สหกรณ์ เป็นหุ้นกู้ 81 สหกรณ์ เป็นมูลค่า 42,000 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์เหล่านี้มีสินทรัพย์รวมกัน 1.77 ล้านล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์ในสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 3.3 ล้านล้านบาท ชสอ.ขอยืนยันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มนี้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มากและมีฐานะการเงินที่มั่นคงสูง ถ้าเทียบปริมาณหุ้นกู้ที่ลงในบริษัทการบินไทยต่อสินทรัพย์แล้วอยู่ที่ 3.61% ของสินทรัพย์รวมเท่านั้น เป็นสัดส่วนน้อยมาก

ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ยังเห็นว่า ขณะที่หุ้นกู้ THAI ที่สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าไปลงทุนนั้นจะทยอยครบกำหนดการชำระเงินคืน ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2577 โดยในปี 2563 จะมีครบกำหนดทั้งหมด 20 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,108 ล้านบาท เฉลี่ยสหกรณ์ละ 30-100 ล้านบาท โดยจะครบเดือน ส.ค.และ ก.ย.นี้ ส่วนใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์เหล่านี้จะปิดบัญชีตามรอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 2563 แม้จะต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม 100% ถ้าหนี้ไม่ได้รับชำระในปี 2563 นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...