xs
xsm
sm
md
lg

"ประวิตร" น้อมนำพระบรมราโชบายนำทางแก้ปัญหาน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” น้อมนำพระบรมราโชบาย นำทางแก้ปัญหาน้ำได้ผลตามเป้าหมาย ภายหลังลงพื้นที่อยุธยา ตรวจขุดลอกคลอง เปิดทางน้ำเข้าคลองเปรมฯ ชื่นชม จนท.อาสาสมัครและจิตอาสา ปฏิบัติทุ่มเท เสียสละ แม้ต้องระวังโควิด-19 ปชช.พร้อมใจให้ความร่วมมือ

วันนี้ (20 เม.ย.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ คลองเปรมประชากร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พล.อ.ประวิตรและคณะได้รับฟังการบรรยายผลการดำเนินโครงการฯ จาก ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และ ทบ.โดยกองพลพัฒนาที่ 1 ณ ห้องประชุม อ.บางปะอิน สรุปได้ว่า จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่คลองเปรมประชากรอยู่ในความรับผิดชอบของ อ.บางปะอิน ความยาว 8.8 ก.ม.โดยจังหวัดได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลอง ทั้งส่วนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับการขุดลอกคลองบางกระสั้น ที่เชื่อมต่อคลองเปรมประชากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถไหลเข้าสู่คลองเปรมประชากรได้อย่างสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำเสีย รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ทั้งนี้ จังหวัดได้บูรณาการทำงานร่วมกับ ทบ.โดยกองพลพัฒนาที่ 1 อย่างแน่นแฟ้น ซึ่งจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล (งบกลาง) ดำเนินการ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันจากคลองเปรมประชากรในการดำเนินชีวิต

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชมพี่น้องประชาชน อาสาสมัคร และจิตอาสา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการด้วยดี รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ แม้จะต้องปฏิบัติงานในสภาวะที่ต้องระมัดระวังการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณ จ.พระนครศรีอยุธยา, ทบ., คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ นำทางแก้ปัญหาน้ำ ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที


กำลังโหลดความคิดเห็น...