xs
xsm
sm
md
lg

“หมอเฉลิมชัย” ชี้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉพาะกลุ่มเสี่ยง พลาดคนไร้อาการ-มีอาการน้อยแพร่เชื้อต่อ เสี่ยงตายสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (ภาพจากแฟ้ม)
รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา แนะตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉพาะกลุ่มเสี่ยง พลาดคนไร้อาการ-มีอาการน้อย แพร่เชื้อต่อ เสี่ยงตายสูง แนะขยายการตรวจให้กว้างขึ้น ลดอัตราการตาย ยก เกาหลีใต้-เยอรมนี ตายไม่ถึง 2% ต่างจากอังกฤษ-ฝรั่งเศส ตรวจน้อยแต่ตายพุ่ง 10-11% วอนคนไทยมีวินัย-อยู่บ้านลดการแพร่ระบาด

วันนี้ (9 เม.ย.) นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา วิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จะดีขึ้นหรือแย่ลงมากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่สำคัญมากปัจจัยหนึ่งก็คือ การที่เราทราบจำนวนผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดที่ใกล้เคียงความเป็นจริง เพราะเราจะได้สามารถควบคุมความรุนแรงของการแพร่กระจายโรค ผ่านการกักตัวผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ กักตัวผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยไว้ในโรงพยาบาลสนาม รับตัวผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางไว้ในโรงพยาบาล และรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการมากไว้ในห้อง ICU ถ้าเราสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้จำนวนมากเท่าใด เราก็จะสามารถลดการแพร่กระจายของโรคลงได้มากเท่านั้น ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางถึงมากจะมีจำนวนเพิ่มไม่มาก จนอยู่ในระดับที่โรงพยาบาลทั้งหอผู้ป่วยทั่วไปและห้อง ICU สามารถรองรับได้ อัตราการเสียชีวิตจะต่ำจนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

นพ.เฉลิมชัยระบุถึงการดูแลผู้ติดเชื้อว่า แบ่งออกเป็น 1) ไม่มีอาการ : กักตัวไว้ในสถานที่ที่รัฐกำหนด 2) มีอาการน้อย : รับไว้ดูแลในโรงพยาบาลสนาม 3) มีอาการปานกลาง : รับไว้ดูแลในโรงพยาบาลในส่วนหอผู้ป่วยทั่วไป และ 4) มีอาการมาก : รับไว้ดูแลในโรงพยาบาลในส่วนหอผู้ป่วย ICU ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้ง 4 กลุ่ม สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ ถ้าเราตรวจหาการติดเชื้อน้อยโดยเกณฑ์ที่เข้มข้นเราจะได้เฉพาะผู้ติดเชื้อกลุ่ม 3 และ 4 ไว้ดูแลและควบคุมการแพร่เชื้อ แต่เราจะไม่ได้ผู้ติดเชื้อกลุ่ม 1 และ 2 ที่มีจำนวนมากกว่ากลุ่ม 3 และ 4 หลายเท่าตัว มากักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปแพร่เชื้อ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จึงจะทยอยเพิ่มขึ้นตามลำดับ ยกเว้นแต่มีมาตรการเข้มข้นที่สุดคือ การปิดบ้านไม่ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้าน (กรณีปิดเมืองอู่ฮั่น) หรือมาตรการเคอร์ฟิว 24 ชม. จึงจะสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไว้ได้ ทั้งนี้ เราอาจจะหลีกเลี่ยงมาตรการเข้มข้นที่สุดที่กล่าวมาแล้วได้ โดยการเร่งเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจการติดเชื้อให้มีจำนวนมากและกว้างขวางเพียงพอ ที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ เพื่อนำมากักตัวไว้ในสถานที่ที่รัฐกำหนด

นพ.เฉลิมชัยยังยกตัวอย่างประเทศที่ทำการเร่งขยายขอบเขตการตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด เพื่อลดอัตราของผู้เสียชีวิตให้ต่ำลง แม้ในระยะแรกจะมีความกังวลเมื่อเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงก็ตามได้แก่ เกาหลีใต้ (เสียชีวิต 1.86%) เยอรมนี (เสียชีวิต 1.80%) เปรียบเทียบกับประเทศที่มีขอบเขตการตรวจเชื้อไม่กว้างขวางพอ เน้นตรวจเฉพาะผู้ที่เข้าได้กับเกณฑ์ความเสี่ยงเท่านั้น จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า ได้แก่ อังกฤษ (เสียชีวิต 11.03%) ฝรั่งเศส (เสียชีวิต 10.45%) แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยตัวแปรอื่นที่สำคัญในการกำหนดอัตราผู้เสียชีวิตได้แก่ ความมีวินัยของประชาชนที่จะให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชาติ ปริมาณและคุณภาพของระบบสาธารณสุข ตลอดจนสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...