xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทสส.แจ้ง 26 หน่วยงานรัฐ-วิสาหกิจ ปรับลดวันทำงาน แก้ปัญหาโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (แฟ้มภาพ)
“บิ๊กกบ” ลงนามส่งหนังสือแจ้ง 26 หน่วยงานรัฐ-วิสาหกิจ ให้ปรับลดเวลาและวันทำงาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แก้ปัญหาโควิด-19

วันนี้ (27 มี.ค.) พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ลงนามหนังสือวันที่ 26 มี.ค. 63 แจ้งไปยัง 26 หน่วนงาน เพื่อปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอิสระ ตั้งแต่ 27 มี.ค.เป็นต้นไป ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่ สธ.กำหนด และการเว้นระยะห่างทางสังคม

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายกราชบัณฑิตยสภา, เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, อัยการสูงสุด, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ประธานวุฒิสภา, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ, เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, ประธานศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา, ประธานศาลปกครอง, เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ประธานสภาพัฒนาการเมือง, เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และนายกพัทยา


กำลังโหลดความคิดเห็น...