xs
xsm
sm
md
lg

กกต.แจงยังไม่เลือกตั้งท้องถิ่น ปลาย มี.ค.ระบุเป็นเวลาแบ่งเขต-ตั้ง กกต.ท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.แจกแจงรายละเอียด ข่าวเลือกตั้งท้องถิ่น ยังไม่ใช่ปลายเดือน มี.ค. ชี้ เป็นกรอบเวลาแบ่งเขต-ตั้ง คกก. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (27 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต.ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนั้น


รายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ระยะเวลาที่มีการระบุเป็นระยะเวลาที่ กกต.จะใช้ในการเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเมื่อใด เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด


กำลังโหลดความคิดเห็น...