xs
xsm
sm
md
lg

มท.แก้ปมหนี้ 3 พันล. สั่ง 5 รสก.ส่งบิลตรงถึงศาลากลางจังหวัด ปูด!การเมืองท้องถิ่น หวั่นกระทบฐานเสียง เก็บค่าสูบน้ำชาวบ้านหน่วยละ 60 สต.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.แก้ปม หน่วยงานในสังกัด ยังค้างหนี้ค่าไฟฟ้า/ประปากว่า 3 พันล้าน สั่ง 5 รัฐวิสาหกิจ ส่งบิลตรงถึงศาลากลางจังหวัด แทนแบบเดิมที่ให้ 7 กรม ตั้งงบฯเบิกจ่าย เริ่มใช้ปีงบฯ63 พร้อมให้จังหวัดลดใช้จ่ายอย่างน้อยร้อยละ 5 ส่วนอปท. แจงเหตุค้างชำระเยอะ พบบางแห่ง "ถ่ายโอนอาคาร" สร้างปัญหา ถึงขั้นฟ้องร้องระหว่างเจ้าของเก่า-ใหม่ ใครต้องจ่าย! ปูดค้างสูบน้ำ ฝ่ายการเมืองท้องถิ่น กระทบฐานเสียง หากต้องเก็บจากชาวบ้าน หน่วยละ 60 สตางค์

วันนี้ (19 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 20 ม.ค.นี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 กรม เตรียมรายงานผลการตรวจสอบยอดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระจริง ภายหลังกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลางแทนจังหวัดทุกจังหวัดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

โดยพบว่า หน่วยงานในสังกัดมีการกำหนดมาตรการแก้ไข เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนกลางได้เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นการโอนงบประมาณให้จังหวัดบริหารแทน และให้จังหวัดควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเองทั้งหมด โดยตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 5 แห่ง ผู้ให้บริการจัดส่งใบแจ้งหนี้ ให้สำนักงานจังหวัดโดยตรง

ยังได้กำหนดมาตรการให้จังหวัดลดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และให้เบิกจ่ายเฉพาะรายการค่าสาธารณูปโภคของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยให้ถือตามมติ ครม. 6 มิ.ย. 2560 เพื่อไม่ให้มีหนี้ค่าสาธารณูโภคค้างชำระ

ในขณะที่ การแก้ปัญหาค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบข้อปัญหา เช่น กรณี อปท.ที่มีรายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้ได้หมดในคราวเดียว ได้ให้ อปท.ที่เป็นลูกหนี้ ยื่นคำขอการผ่อนชำระต่อรัฐวิสาหกิจเจ้าหนี้ โดยกำหนดระยะเวลาการขอผ่อนชำระตมจำนวนเงินที่ค้าง

"กรณี อปท.ที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของอาคาร สำนักงานที่รับถ่ายโอนมาจากส่วนราชการอื่น ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. โดยให้รวมค่าไฟฟ้าตามไปด้วย ทำให้เกิดการฟ้องร้องพิสูจน์สิทธิ์ว่า หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ"

ส่วนกรณี อปท.ที่ค้างชำระหนี้ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ที่กำหนดให้ประชาชนต้องรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าหน่วยละ 60 สตางค์ ซึ่ง อปท.ไม่สามารถชำระได้และไม่เร่งรัดให้ประชาชนชำระหนี้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อฐานเสียงในท้องถิ่น และกรณีจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสูบน้ำเป็นจำนวนมากทำให้ อปท.บางแห่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลากำหนด

สำหรับค่าสาธารณูปโภค ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ล่าสุด ( ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) ของ กปน. กฟน. กฟภ. กปภ. และทีโอที พบว่า ก่อนปี 2561 ปี 2561 และ ปี 2562 ยังค้างค่าสาธาาณูปโภค 3,104.306 ล้านบาท.


กำลังโหลดความคิดเห็น...