xs
xsm
sm
md
lg

“ธณิกานต์” มอบของขวัญวันเด็กเขตบางซื่อ-ดุสิตแบบยั่งยืน มุ่งต่อยอดเดินหน้านำการศึกษาระดับโลกมาพัฒนาโรงเรียนในเขต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส. ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต และประธานคณะกรรมการนโยบายด้านสตรีของพรรคพลังประชารัฐ กล่าวเนื่องในวันเด็กแห่งชาติว่า จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงทำให้ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้หญิงที่เป็นแม่ว่า อยากให้ลูกหลานมีคุณภาพการศึกษาที่ดี ดังนั้นจึงขอยืนยันทำงานเพื่อมอบของขวัญวันเด็กเขตบางซื่อ-ดุสิตแบบยั่งยืน โดยมุ่งต่อยอดเดินหน้านำการศึกษาระดับโลกมาพัฒนาโรงเรียนในเขต

“เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะสูง มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จับมือประสานกับผู้ออกแบบหลักสูตร creative education หรือการศึกษาแบบสร้างสรรค์ ของกระทรวงศึกษาประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกจัดว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกมาร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการศึกษารูปแบบใหม่ให้กับเด็กไทย โดยเน้นความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เพื่อจะเติบโตอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก” น.ส. ธณิกานต์กล่าว

น.ส. ธณิกานต์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมโครงการ creative education : urban design campus 2020 นำร่องการศึกษาเพื่อคนอนาคตขึ้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพราะเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองมาพัฒนาเป็นความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ โดยต้องการให้เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ที่สามารถสร้างอาชีพจากความสามารถตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้หางานทำ (Job Creators, Not Job Seeker) และจากการสังเกตการณ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเยาวชนในพิธีมอบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาประเทศฟินแลนด์ให้แก่เยาวชนนั้น พบว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเพียงพอพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นเด็กไทยที่มีทักษะสูง มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ดังนั้นเราจึงมีความหวังที่จะผลักดันต่อยอดให้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวในทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บางซื่อ-ดุสิต ให้เด็กไทยได้มีประสบการณ์การศึกษาระดับโลก”

“ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทมาแทนที่มนุษย์ แต่สิ่งที่จะทำให้เยาวชนไทยมีความแตกต่างและสามารถเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ได้คือ Creative and Innovative Mindset หรือทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้นเมื่อได้ดำเนินโครงการนี้จนประสบผลสำเร็จในโรงเรียนต่างๆ ของเขตบางซื่อ-ดุสิตแล้ว จะมีการถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวในการเรียนของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นของขวัญวันเด็กที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทยแล้วยังเป็นการทำงานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย” ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิตกล่าวทิ้งท้าย
กำลังโหลดความคิดเห็น