xs
xsm
sm
md
lg

ทิ้งทวนก่อนปีใหม่ "ปลัดฉิ่ง" เซ็นตั้ง 9 ขรก.ในสังกัดมท. ขึ้นชั้น "รองอธิบดี"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทิ้งทวนก่อนปีใหม่ "ปลัดฉิ่ง" เซ็นตั้ง 9 ขรก.ในสังกัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ขึ้นชั้น "รองอธิบดี" 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัด "ลพบุรี-นครพนม-สุรินทร์" นั่งกรมการปกครอง -กรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวทำงาน 3 ม.ค.นี้

วันนี้ (31 ธ.ค.) มีรายงานจากกระทวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำส่งกระทรวงมหาดไทย 7 ฉบับ โอนข้าราชการและแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งประภทบริหาร ระดับต้น 9 ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 3 ม.ค.2563 ทุกตำแหน่ง

ทั้งนี้ ประกอบด้วย ให้นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง ให้นายวีนัส สีสุข ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็น รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ให้นายนิวัต น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เป็นรองอธิบดีกรมที่ดิน ให้นายไตรรัตน์ พลูสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ให้นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผอ.กองการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสสาธารณภัย เป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นางสาวอโนชา นันทมนตรี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยปลัดกกระทรวงมหาดไทย ให้นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผอ.สำนักพัฒนาและสงเสริมการการบริหารราชการจังหวัด เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...