xs
xsm
sm
md
lg

“เรืองไกร” เรียกร้องนายกฯ ตรวจสอบฟาร์มไก่ “ปารีณา” ขอใช้น้ำตามกฎหมายหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เรืองไกร” เรียกร้อง “ประยุทธ์” ตรวจสอบ “ปารีณา ไกรคุปต์” มีความผิดตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หรือไม่ จากกรณีการใช้น้ำเพื่อใช้ในที่ดินพิพาทกับหน่วยงานราชการกว่า 1,700 ไร่

วันนี้ (11 ธ.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ขอให้ตรวจสอบที่ดิน ภ.ท.บ.5 ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ หรือที่ดินบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 และยังดำเนินกิจการฟาร์มไก่อยู่ และมีการตั้งสาขาอีกหนึ่งที่ซึ่งมีเลขรหัสประจำบ้านที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจน จึงขอให้มีการตรวจสอบว่ามีการแจ้งขอใช้น้ำตามหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หรือไม่ เนื่องจากการประกอบกิจการฟาร์มไก่เข้าข่ายการใช้น้ำประเภทที่ 2 คือ การใช้น้ำสาธารณะเพื่ออุตสาหกรรม หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

นอกจากนี้ นายเรืองไกรในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จะขอข้อมูลต่อตัวแทนกระทรวงแรงงาน ถึงแรงงานที่ทำงานในบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ มีการจ่ายประกันสังคมถูกต้องหรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...