xs
xsm
sm
md
lg

ศาลรับคำร้องให้ใบเหลือง "กรุงศรีวิไล" สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 25 ธ.ค.ตรวจหลักฐาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (แฟ้มภาพ)
ศาลฎีกาเลือกตั้งรับคำร้อง กกต.ให้ใบเหลือง "กรุงศรีวิไล" มีหนังสือแจ้งปธ.สภาเพื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คดีรอตรวจหลักฐาน 25 ธ.ค.

วันนี้ (2ธ.ค.) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดฟังคำสั่ง คดีหมายเลขดำ ลต.(ส. ส.) 585/2562 ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี กกต.แจกใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กรณีกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่

วันนี้มีผู้รับมอบอำนาจ กกต. ผู้ร้องมาศาล ขณะที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องและบัญชีระบุพยานของ กกต.ผู้ร้องไว้พิจารณา โดยนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ เวลา 10.00 น. ซึ่งให้หมายแจ้งคำสั่งและวันนัด พร้อมสำเนาคำร้อง-เอกสารประกอบคำร้อง บัญชีพยานของ กกต.ผู้ร้อง ให้แก่นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านด้วย หากการส่งถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่สามารถจะทำได้ ก็ให้ปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของผู้คัดค้าน โดยการส่งนั้นให้มีผลใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ ศาลกำหนดให้ นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน-เอกสารประกอบคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานภายใน 7 วัน นับแต่วันรับสำเนาคำร้อง และศาลให้มีหนังสือแจ้งค้าสั่งรับคำร้องของ กกต.นี้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบเนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว จึงให้นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 133 และมาตรา 138 วรรคสาม

โดยศาล ให้ปิดประกาศวัน-เวลานัดคดี ไว้ที่หน้าศาลฎีกา และลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทราบโดยทั่วกันด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...