xs
xsm
sm
md
lg

สรุปเลือกซ่อมขอนแก่นมี 4 ผู้สมัคร เตือนผู้มีสิทธิเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ 11 ธ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่น มีผู้สมัคร 4 ราย กกต. เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเร่งดำเนินการแจ้ง “เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ” ภายใน 11 ธ.ค.นี้ เตรียมพร้อมเลือกตั้งซ่อม 22 ธ.ค.

วันนี้ (2ธ.ค.) สำนักงานกกต.ได้รายงานผลการเปิดรับสมัครเลือกตั้งส.ส.เขต 7 ขอนแก่น แทนตำแหน่งว่าง หลังเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.จนถึงวันนี้ มีผู้สมัครรวม 4 คน โดยมายื่นสมัครในวันเปิิดรับสมัครวันแรก 2 รายคือ นายธนิก มาสีพิทักษ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 และมาสมัครในวันสุดท้ายนี้อีก 2 ราย พ.ต.อ.กิตติกูร กาญจนสกุล พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 และนายสุทัศน์ ผลบุญ พรรคพัฒนาชาติ หมายเลข4 ซึ่งตามแผนจัดการเลือกตั้ง หลังจากนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จะได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครภายในวันที่ 5 ธ.ค.

อย่างไรก็ตามวันเดียวกันนี้ สำนักงานกกต. ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่อ.อหนองเรือ และอ.มัญจาคีรี ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง หากพบไม่มีรายชื่อตนเอง หรือหากเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเข้ามาในทะเบียนบ้าน ก็ให้รีบแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เพื่อขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อที่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 ธ.ค. ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...