xs
xsm
sm
md
lg

อาเซียน-เกาหลี หนุนเอกชน สร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ให้ความสะดวกการค้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจอาเซียน-เกาหลี พร้อมสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ วาง 4 เป้าหมายการพัฒนา อำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

วันนี้ (25 พ.ย.) เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครปูซาน) ณ อาคารนิทรรศการ 2 ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK CEO Summit) สรุปสาระสำคัญดังนี้

การประชุม ASEAN-ROK CEO Summit เป็นเวทีสำคัญให้ผู้นำ และภาคเอกชนอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีหารือเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจในภูมิภาค โดยมีผู้นำอาเซียน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนภาคธุรกิจสำคัญ อาทิ ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ฯลฯ โดยมีนายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานหอการค้า เข้าร่วมในฐานะผู้แทนไทย

ไทย ในฐานะประธานอาเซียน ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ การส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ โดยสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นหนึ่งในคู่เจรจาสำคัญของอาเซียน การอำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นสิ่งที่อาเซียนไม่เคยมองข้ามและให้ความสำคัญ ซึ่งในอนาคตสามารถขยายความเชื่อมโยงไปยังประเทศคู่เจรจาได้ โดยอาเซียนพร้อมสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าดิจิทัล รวมทั้งผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคผ่านการลดอุปสรรคทางการค้า นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการบรรลุความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจ เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

อาเซียนตระหนักดีถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ที่ถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอาเซียนเห็นพ้องให้มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ภาคเอกชนอาเซียนได้วางเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

1.การพัฒนาแรงงานทักษะฝีมือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเทคโนโลยี
2.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางดิจิทัล ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมโยงทางดิจิทัลในอาเซียน
3.ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม
4.การส่งเสริมกลไกความร่วมมือทางการค้า โดยเฉพาะความร่วมมือภาคเอกชน

ภาครัฐสนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบ FTA อาเซียน-เกาหลี โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความโดดเด่น อาทิ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่อาเซียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย


MQDC ร่วมเป็น “หุ้นส่วนความยั่งยืน” นำแนวคิด Sustainnovation สู่ ASEAN Summit 2019
MQDC ร่วมเป็น “หุ้นส่วนความยั่งยืน” นำแนวคิด Sustainnovation สู่ ASEAN Summit 2019
MQDC ตอกย้ำการดำเนินงานที่คำนึงถึงสรรพสิ่งบนโลกและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคม ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “หุ้นส่วนความยั่งยืน” ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2019 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมนำป้ายไวนิลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มาออกแบบและจัดทำเป็น “กระเป๋าอัพไซเคิล” เพื่อมอบให้ผู้นำและภริยาในงานประชุม ตามความมุ่งมั่นของคณะผู้จัดงานที่ต้องการให้การประขุมครั้งนี้ต้นแบบเป็นการประชุมอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กำลังโหลดความคิดเห็น...