xs
xsm
sm
md
lg

WHO ประชุมเร่งสร้างความปลอดถัยบนถนนเพื่อพัฒนายั่งยืน หลังไทยตายแยะสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องค์การอนามัยโลก จัดประชุม เร่งสร้างความปลอดถัยบนถนนเพื่อพัฒนายั่งยืน ด้าน "อิสระ" เผยอุบัติเหตุบนถนนคร่าชีวิตคนมากสุดของโลก สมัชชารัฐสถาอาเซี่ยนจับมือผลักดันสร้างความปลอดภัย

วันนี้ (15พ.ย.) เวลา 09.30 น. องค์การอนามัยโลก ได้จัดการประชุม “การเร่งสร้างความปลอดภัยทางถนน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเชิญ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะมนตรีบริหารด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแห่งองค์การอนามัยโลก (ASEAN/WHO Leadership Council for SEA Road Safety Network) เป็นผู้บรรยายสรุป ”บทบาทของรัฐสภาต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ สถานเอกอัครราชทูต สถาบันการศึกษา อาทิ ไทย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม ฯลฯ

นายอิสระ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญด้านนี้ว่า ความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติด้านต่าง ๆ เช่น น้ำสะอาด การศึกษาดี เป็นต้น จะไม่มีความหมาย หากยังมีคนอีกจำนวนมาก ต้องมาเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างง่ายดายบนถนน เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตมากกว่าปีละ 1.35 ล้านคน และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโลกที่ทำให้คนรุ่นใหม่ (5-29 ปี) เสียชีวิต คนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนในอัตราเกือบ 3 คนต่อชั่วโมง และประเทศอื่นๆ ในอาเซียนก็เผชิญปัญหานี้เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ กรุงเทพมหานคร ที่มีนายชวน หลีกภัย ในประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นประธานในการประชุม ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้เห็นพ้องและสรุปข้อมติที่จะร่วมมือกันวางกรอบและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งผลักดันและกระตุ้นให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางบนถนนทุกด้าน เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การตระหนักรู้ถึงภัย การอบรมที่โรงเรียน การใส่หมวกและเข็มขัดนิรภัย การวิจัยเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางถนนช่วยลดอุบัติเหตุ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...