xs
xsm
sm
md
lg

SACICT เปิดงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” เปิดให้ชมถึง 29 ก.ค.นี้ ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดงานเทิดพระเกียรติฯ “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” อย่างยิ่งใหญ่ เปิดให้ชม 26-29 ก.ค.นี้ ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ของทั้งสองพระองค์ที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ ในพื้นที่ห่างไกล ภายในงานนอกจากจะมีการเผยแพร่เอกลักษณ์ให้กับผลงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาบรรพบุรุษและทักษะฝีมือของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ให้รู้จักในวงกว้างแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. นิทรรศการ “คู่พระบารมี” แสดงถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรกลุ่มชนเผ่า (ชาวไทภูเขา) และชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ในพื้นที่สูงและชนบททุรกันดาร พร้อมจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือในการเย็บ ปัก ถักทอ ของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซอ อาข่า เย้า ลัวะ / ไทพวน ผู้ไท ไทดำ ไทยวน ลาวครั่ง ลาวเวียง ไทลื้อ เป็นต้น

2. กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ และความมหัศจรรย์ในทักษะฝีมือของแต่ละชนเผ่า เช่น การปักผ้า-เย็บผ้า กิจกรรม Workshop เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือของตนเอง โดยจัดขึ้นวันละ 2 รอบ รวมตลอดงานจำนวน 12 รอบ อาทิ การปักผ้าลายเพ้อโละ (งูเหลือม) ของชนเผ่ากะเหรี่ยง/การปักผ้าลายอาหลู่ (ผีเสื้อ) ของชนเผ่าอาข่า เป็นต้น ร่วมด้วยกิจกรรมการเผยแพร่จารีต วัฒนธรรม ของชนเผ่าและชาติพันธุ์ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม คติความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติ ตลอดจนเอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของกลุ่มชนเผ่า และชาติพันธุ์เพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่สาธารณชน

3. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ชนเผ่าและชาติพันธุ์กว่า 80 คูหา เช่น ผ้าทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และของใช้ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ได้ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. และในส่วนของนิทรรศการ “คู่พระบารมี” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2561 ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289, www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict


กำลังโหลดความคิดเห็น...