xs
xsm
sm
md
lg

สภาสตรีฯ ร่วม พม.จัดใหญ่วันสตรีไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดใหญ่วันสตรีไทย ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำพระฉายาลักษณ์พระราชทาน

วันนี้ (25 ก.ค.) นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2561” โดยนางวันดีกล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 1 ส.ค. ที่อิมแพค เมืองทองธานี การจัดงานครั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก 211 องค์กร และภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระอุปถัมภิกาสภาสตรีแห่งชาติฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา อีกทั้งเพื่อแสดงถึงพลังสตรีไทย ที่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

สำหรับ กิจกรรมสำคัญอาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญภาพพระราชกรณียกิจบางส่วนของแต่ละภาค มาจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจะสัญจรไปยังภาคต่างๆ 5 ภาค เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและเพื่อจารึกพระเกียรติคุณไว้ให้ยั่งยืนสืบไป โดยนิทรรศการดังกล่าวได้นำเสนอพระราชกรณียกิจที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอุปถัมภ์บำรุงพสกนิกร ให้มีความอยู่ดี กินดี อาทิ ทรงส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพแก่ราษฎรในทุกภูมิภาค โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเสวนาเรื่อง “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคคล ที่ได้รับพระมหากรุณาจากพระองค์ท่านส่งผลให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญในปีนี้ ทางสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำขึ้น พระฉายาลักษณ์พระราชทานเพื่อมอบแก่สตรีไทย และประชาชนทั่วไปไว้บูชาเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูลอันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสืบไป จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมงาน

ด้านนายปรเมธีกล่าวว่า พม.ตระหนักถึงพลังของสตรีไทยมีส่วนสําคัญในการธํารงรักษาความมั่นคงของครอบครัว รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทย และส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น และเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการร่วมพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมจัดงานนี้เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทยและส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มขึ้นและเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติกำลังโหลดความคิดเห็น