xs
xsm
sm
md
lg

สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือ พม.จัดใหญ่งาน “วันสตรีไทย 2560”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พม. จัดใหญ่งานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” ในวันที่ 1 ส.ค. 60

วันนี้ (24 ก.ค.) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ร่วมแถลงการจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” จัดโดยความร่วมมือระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ สภาสตรีแห่งชาติฯ เนื่องในโอกาส “วันสตรีไทย” ในวันที่ 1 ส.ค. นี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ เวลา 17.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย และพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ไว้ว่า ในอีก 20 ข้างหน้า ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แต่จะมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้นั้น ต้องมีรากฐานครอบครัวที่มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงก็ต้องเริ่มจากพ่อและแม่ และเบื้องหลังความสำเร็จจริงๆ ก็คือ คุณแม่ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ส่วนตัวก้าวหน้าได้ก็มาจากคุณแม่ที่อบรมสั่งสอนให้เรียนหนังสือ เป็นคนมีวินัย การจัดงานวันสตรีไทยเป็นการส่งเสริมให้หญิงไทยมีพลังต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นแม่บ้านที่ดี รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย นับเป็นการให้กำลังใจและพัฒนาหญิงไทย ให้เป็นผู้หญิงที่มีพลัง ช่วยให้สังคมมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป

ขณะที่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานในปีนี้ ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทรงขึ้นครองราชย์เป็นมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา รวมทั้งโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา

ดร.วันดี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงานวันสตรีไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย พร้อมทั้งอัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เรื่อง หน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการ ประกอบด้วย ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่ “แม่บ้าน” ให้ดี ประการที่ 3 พึง “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” และ ประการที่ 4 พึง “ฝึกฝนตัวเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

ดร.วันดี กล่าวว่า กิจกรรมสำคัญภายในงานวันที่ 1 ส.ค. ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา นิทรรศการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันสตรีไทย และเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา นิทรรศการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประวัติพร้อมผลงานของสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 นิทรรศการผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. การออกบูธและแสดงนิทรรศการผลงานจากองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และภาคีเครือข่าย เพื่อสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น