xs
xsm
sm
md
lg

สรุป 1.4 พันหมู่บ้าน 31 จังหวัด ไม่ขอรับเงิน 2 แสน ไทยนิยมยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สรุป 1.4 พันหมู่บ้าน 31 จังหวัด ไม่ขอรับเงิน 2 แสน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พบหลายแห่งไม่มีพื้นที่ดำเนินการ อปท.มีงบเพียงพอ บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แถมบางพื้นที่ไม่สามารถคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ ส่วนพื้นที่ กทม.ขอไม่ร่วม 681 ชุมชน เหตุรับงบจาก กทม./หน่วยงานอื่นแล้ว เผยอีก 9 หมื่นโครงการ 8 หมื่นหมู่บ้าน จ่อรับ 1.6 หมื่นล้าน

วันนี้ (23 ก.ค.) แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับโอนงบประมาณรายงานจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศัยภาพชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) จากสำนักงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 4

โดยพบว่า มีการเสนอโครงการจำนวน 80,754 หมู่บ้าน/ชุมชน 91,384 โครงการ งบประมาณ 16,107,335,184 บาท แยกเป็นส่วนภูมิภาค จำนวน 79,378 หมู่บ้าน 89,385 โครงการ งบประมาณ 15,853,316,984 บาท และส่วน กทม.จำนวน 1,376 ชุมชน 1,999 โครงการ งบประมาณ 254,018,200 บาท

ทั้งนี้ พบว่ามีหมู่บ้านและชุมชนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ จำนวน 31 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,479 หมู่บ้าน แยกเป็น ส่วนภูมิภาค จำนวน 798 หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วน กทม.จำนวน 681 ชุมชน โดยมีเหตุผลที่ไม่ขอรับงบประมาณในส่วนภูมิภาค เช่น ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อปท.) มีงบประมาณเพียงพอและได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว โดยมีบางพื้นที่ไม่สามารถคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ เช่นเดียวกับพื้นที่ กทม. นอกจากหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ยังมีประเด็นที่บางชุมชนมีการรับงบประมาณจาก กทม.และหน่วยงานอื่นแล้ว เกรงว่าจะซ้ำซ้อนกัน และบางโครงการที่เสนอมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ตรงต่อความต้องการของชุมชนจึงต้องยกเลิกไม่ขอรับเงิน 2 แสนบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...