xs
sm
md
lg

นายกฯ ต้อนรับ ปธน.ใหม่พม่า พร้อมพัฒนาร่วมชายแดน ให้กำลังใจแก้ปัญหารัฐยะไข่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” เปิดทำเนียบต้อนรับ ปธน. เมียนมา คนใหม่ ย้ำ ความสัมพันธ์สองประเทศ การพัฒนาร่วมแนวชายแดน พร้อมให้กำลังใจแก้ปัญหารัฐยะไข่ ด้านเมียนมาขอบคุณไทยสนับสนุนการพัฒนา ปชต. มาโดยตลอด

วันนี้ (14 มิ.ย.) เมื่อเวลา 17.00 น. สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้การต้อนรับ อู วิน มยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล และเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 โดยนายกรัฐมนตรีได้นำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนที่จะร่วมหารือและประชุมอย่างเป็นทางการ

โดย อู วิน มยิน (H.E. U Win Myint) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและภริยา เดินทางถึงประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 เมื่อเวลา 10.00 น. โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รอต้อนรับ

ต่อมาในเวลา 18.45 น. นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมแถลงข่าว ที่ตึกสันติไมตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่เมียนมากับไทยฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ดังนั้น การเยือนไทยครั้งนี้ จึงมีความหมายเป็นพิเศษและเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศ โดยได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ หลายประเด็น โดยเห็นพ้องที่จะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้ใกล้ชิดในทุกมิติ หัวใจสำคัญของความร่วมมือไทยและเมียนมา คือ การพัฒนาตามแนวชายแดนและความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งจะนำประโยชน์มาสู่ประชาชนและความเจริญตามแนวชายแดนของสองประเทศอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม ไทยจึงพร้อมให้ความร่วมมือกับเมียนมาในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแนวชายแดนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนเส้นทางเชื่อมต่อไทยกับเมียนมานั้น เห็นว่า ทั้งสองประเทศต้องเร่งรัดการพัฒนาอย่างครบวงจรในเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor - EWEC) และแนวระเบียงเศรษฐกิจใต้ (Southern Economic Corridor) หากพัฒนาทั้งสองเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจนี้ได้สำเร็จ จะก่อให้เกิดการเชื่อมต่อของห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ ขณะเดียวกันยังเห็นพ้องว่าเส้นเขตแดนควรเป็นเส้นเขตแดนแห่งความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่ระหว่างของประชาชนทั้งสองประเทศ และขอให้หน่วยงานทั้งสองประเทศหารือเพื่อแสวงหาทางออกที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน สำหรับการคุ้มครองแรงงานเมียนมาในประเทศไทย ตนได้ย้ำความสำคัญของแรงงานเมียนมาที่เป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และไทยจะให้การคุ้มครองดูแลแรงงานเมียนมาตามกฎหมายไทยต่อไป และเราเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้แรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในไทยผ่านความตกลงว่าด้วยการจ้างงานในกรอบรัฐต่อรัฐอย่างจริงจังด้วย

ทั้งนี้ ตนได้ขอบคุณทางการเมียนมาที่ร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิด จนกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมาใกล้แล้วเสร็จและเป็นไปตามกำหนด นอกจากนี้ สำหรับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ตนได้ให้กำลังใจและสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และได้ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเข้าไปดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ ในรัฐยะไข่ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน ส่วนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับเมียนมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับมาตุภูมิ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการมาแล้ว 2 ครั้ง ส่งกลับได้ รวม 164 คน และจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การส่งกลับกลุ่มต่อๆ ไป มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของความปลอดภัย ความสมัครใจ และมีศักดิ์ศรี

ด้าน ประธานาธิบดีเมียนมา กล่าวว่า ขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น ตนและนายกรัฐมนตรีไทยได้ร่วมกันหารือโดยเฉพาะการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมายาวนาน 70 ปี ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเมียนมา ซึ่งต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ใหความร่วมมือและส่งเสริมในทุกๆ ด้านของเมียนมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตย การเมือง เศรษฐกิจ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวเมียนมา รวมถึงความมั่นคงในเมียนมาและตลอดแนวชายแดน ซึ่งตนและนายกรัฐมนตรีไทยได้มีการหารือกันที่จะร่วมมือในทุกๆ ด้าน และจะขยายความร่วมมือในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และการเชื่อมโยงมายังภาคตะวันออกชองประเทศทย รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาให้มากขึ้น

“ขอบคุณประชาชนและรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการสร้างสันติภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมา รวมทั้งการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตลอดมา ซึ่งการหารือในวันนี้ยังมีเรื่องการดูแลแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยและการดูแลสิทธิของแรงงานเมียนมา” ประธานาธิบดีเมียนมา กล่าว

จากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอกกำลังโหลดความคิดเห็น...