xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เป็นประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลางฯ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” เป็นประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ ศักราช1439 ที่อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก ชื่นชมการจัดงานที่ร่วมมือร่วมใจและอุทิศตนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 22.00 น. ณ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิม พระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยมี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ. 1439 แขกผู้มีเกียรติ สถาบันองค์กรมุสลิม ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 3,000 คนเข้าร่วมงาน

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงบริเวณงาน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ที่ปรึกษาประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมาน อาดัม ประธานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ. 1439 นายเอกราช มูเก็น ประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ นายปรีดา เชื้อผู้ดี ประธานฝ่ายรับรอง นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายณพช หวังอับดุลเลาะ ประธานฝ่ายจัดหารางวัล รอให้การต้อนรับ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินเข้าสู่หอประชุม ประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ มอบหนังสืออนุสรณ์ พร้อมสูจิบัตรให้แก่นายกรัฐมนตรี ต่อด้วยพิธีอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน และการกล่าวรายงานสรุปการจัดงาน พร้อมประกาศผลการทดสอบกอรี จากนั้นเป็นการอัญเชิญพิธีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย-หญิง

เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในการรับถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศกอรี และเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 49 โล่ พร้อมมอบถ้วยรางวัลการทดสอบกอรี จำนวน 12 รางวัล

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยตอนหนึ่งว่า การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยของพี่น้องชาวไทยมุสลิม นับเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นโอกาสที่ทำให้อิสลามิกชนได้ร่วมสดุดีและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและพระจริยาวัตรอันงดงามของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด พร้อมทั้งได้ศึกษาทบทวนหลักคำสอนของศาสนาอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขความเจริญ

พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจและอุทิศตนในการจัดงานขึ้นเพื่อการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด โดยการประกาศสดุดี เทิดทูนพระจริยวัตรและคำสอนของท่านศาสดาสู่การศึกษา ทบทวน และย้ำเตือนให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกแห่งคุณธรรมความดีในจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันประเสริฐของพระองค์ศาสดานบีมูฮัมหมัดในการเป็นต้นแบบคุณธรรมแห่งชีวิต สังคมวัฒนธรรม รวมถึงการสมานฉันท์ของพี่น้องมุสลิมอันจะก่อให้เกิดสันติสุขต่อประเทศชาติสืบต่อไป

สำหรับรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนา โดยศาสนาอิสลามรัฐบาลได้สนับสนุน ทั้งกิจการฮัจญ์ กิจการฮาลาล กิจการศึกษา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและกิจกรรมทางศาสนาอย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอแสดงความชื่นชมตัวแทนนักกอรีทุกคน ที่ผ่านการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามและการฝึกฝนของทุกคน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมนี้ที่ได้ส่งเสริมให้อิสลามิกชนได้เข้าใจหลักคำสอนของศาสนาได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น

จากนั้น นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีมอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรี และร่วมถ่ายภาพกับคณะจัดงาน เสร็จแล้ว จุฬาราชมนตรีนำกล่าวดุอาร์ปิดงาน เสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ

กำลังโหลดความคิดเห็น...