xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กเจี๊ยบ” ตรวจคลองลาดพร้าวคืบ 36% แก้ที่อยู่อาศัยรุกล้ำ พบอุปสรรคผู้ไม่ร่วมโครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (แฟ้มภาพ)
ผบ.ทบ.ตรวจคลองลาดพร้าว คืบหน้า 36% แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวคลอง-ทางระบายน้ำ พบอุปสรรคผู้ไม่ร่วมโครงการ พร้อมมอบทะเบียนที่อยู่อาศัยให้ปประช่าชน 40 หลัง

วันนี้ (15 พ.ค.) ที่สำนักงานเขตสายไหม พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมาเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำ คลองลาดพร้าว พื้นที่เขตสายไหม พร้อมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการฯ เขตสายไหม โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ตามนโยบาย คสช.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557 ได้มีคำสั่ง คสช.เรื่องกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำ สืบเนื่องจากปัญหาการบุกรุกแนวเขตคลองสาธารณะเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคูคลองได้

ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.เป็นประธานอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและบ้านมั่นคง เขตสายไหม พร้อมทั้งมอบทะเบียนบ้านให้แก่ชุมชนริมคลอง กสบ.ม.5 จำนวน 40 หลัง และชุมชนสนามมวย ทอ.จำนวน 35 หลัง และรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ

พล.อ.เฉลิมชัยได้กล่าวในที่ประชุมถึงการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่ง คณะอนุกรรมการได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในช่วงที่ผ่านมาและร่วมกันแก้ไขปัญหา ที่เป็นอุปสรรคและข้อขัดข้องเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ทราบว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา ทุกคนได้พยายามขับเคลื่อนทั้ง 3 ฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องในการสร้างบ้านมั่นคง มาตรการปักเสาเข็มเพื่อชาติ ทั้ง 3 โครงการมีความก้าวหน้าไปตามลำดับ

หลังจากนั้น พล.อ.เฉลิมชัย และคณะ ลงเรือตรวจความคืบหน้าการสร้างเขื่อนและบ้านมั่นคงเขตสายไหมก่อนจะมอบทะเบียนบ้านให้แก่ชุมชนริมคลองจำนวน 40 หลังและชุมชนสนามมวยจำนวน 35 หลัง พร้อมกล่าวแสดงความยินดีว่าในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสนำคณะบริหารจัดการพื้นที่ริมคลองมาประชุมและเยี่ยมเยือนทุกคน ทุกท่านคงทราบถึงความสำคัญของโครงการนี้อยู่แล้ว ซึ่งเราเริ่มโครงการนับตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งตนก็มีส่วนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเข้าใจดีว่ามีปัญหาอุปสรรคนานัปการ กว่าเราฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม งานรื้อถอนบ้านออกจากเขตคลองกว่า 6,000 หลัง ปัจจุบันรื้อแล้ว กว่า 2,000 หลัง ส่วนสร้างบ้านมั่นคงเป็นที่อยู่อาศัย เป้าหมายกว่า 7,000 หลัง ดำเนินการแล้ว 2,600 หลัง นอกจากนี้ปักเสาเข็มสร้างเขื่อน 46 กม. ทำเสร็จ 15 กม. สรุปโครงการในภาพรวมของคลองลาดพร้าวปัจจุบันสำเร็จแล้ว 36 เปอร์เซ็นต์ ช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ก็ยังมีอุปสรรคปัญหาพอสมควร โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ให้คณะทำงานพูดคุย

“โครงการคลองลาดพร้าวถือเป็นนโยบายของรัฐบาลจะต้องผลักดันให้ประสบความสำเร็จให้ได้ เพื่อให้คุณภาพชีวิตประชาชนที่อยู่ริมคลองทั้ง 50 ชุมชนดีขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาอุทกภัย กทม. ส่วนคนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหรือรอดูรวมถึงไม่มีความพร้อมในบางเรื่อง และหากยังไม่ยอมก็จำเป็นจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวคงไม่ทันปี 2562” พล.อ.เฉลิมชัยกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...