xs
xsm
sm
md
lg

องค์กรปกป้องพุทธศาสนา ยื่นผู้ตรวจฯ สอบ ผอ.พศ.เอื้อประโยชน์ภรรยาดูงาน ตปท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผู้ประสานองค์กรปกป้องพุทธศาสนา ยื่นหนังสือผู้ตรวจฯ สอบ “พงศ์พร” เอื้อประโยชน์ภรรยาดูงานต่างประเทศ ในโควตา ขรก.พศ. ขัดประมาลจริยธรรม-รธน.หรือไม่

วันนี้ (15 พ.ค.) นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จากกรณีนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยาของ พ.ต.ท.พงศ์พร ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล ในสถานะข้าราชการ พศ. ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-5 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณ พศ.จำนวน 4,999,500 บาท เป็นการละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และขัดรัฐธรรมนูญเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่คนในครอบครัวและผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ให้คัดเลือกผู้ที่จะไปศึกษาดูงานจะต้องเป็นข้าราชการ พศ. หรือเป็นพระภิกษุ เป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา แต่การที่คณะกรรมการคัดเลือกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสั่งการของ พ.ต.ท.พงศ์พร คัดเลือกให้นางกนิษฐาเดินทางไปในคณะ ในสถานะข้าราชการ พศ.ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน พศ. นอกจากนั้น นางกนิษฐายังเคยได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปประเทศพม่าเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้น การกระทำของ พ.ต.ท.พงศ์พรจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ภรรยาของตน ซึ่งเป็นการละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จากการเอื้อประโยชน์พิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง และอาจจะขัดรัฐธรรมนูญเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่คนในครอบครัวและผลประโยชน์ทับซ้อนกำลังโหลดความคิดเห็น...