xs
xsm
sm
md
lg

สมาคม ขรก.ท้องถิ่น ร้องผู้ตรวจฯ สอบการคัดเลือกชั้นผู้บริหาร อปท. ขัดคำสั่ง คสช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ยื่นคำร้องผู้ตรวจฯ สอบการคัดเลือกชั้นผู้บริหารท้องถิ่นขัดคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 ชี้เนื้อหาสอบต้องตรงงานในหน้าที่

วันนี้ (15 พ.ค.) สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำโดยนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมพร้อมข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่าเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/2560 หรือไม่ โดยนายพิพัฒน์กล่าวว่า ตามคำสั่ง คสช.ดังกล่าวได้ให้อำนาจคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำหน่งให้แก่ข้าราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการสอบข้อเขียนในปี 2560 แต่พบว่าในการประกาศรายชื่อเมื่อ 1 พ.ค. 2561 เพื่อสอบสัมภาษณ์ กลับไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่จะเข้าคัดเลือกเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่ในระดับต้นและระดับกลางมีผู้สอบ 2 หมื่นคนก็ผ่านเพียง 400 คน โดยการสอบก็ใช้ข้อสอบอัตนัยเพียงข้อเดียวกับการสอบเลื่อนตำแหน่งในทุกสายงานในระดับเดียวกัน อาจไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ที่กำหนดว่าเนื้อหาการสอบต้องตรงกับงานในหน้าที่ที่จะมีการเลื่อนชั้นตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างข้อสอบว่า มีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะเพียงเรื่องนี้ที่ใช้ทดสอบทุกตำแหน่ง ประกอบกับผู้เข้าสอบก็มั่นใจว่าสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี แต่การประกาศผลก็กลับไม่พบว่าสอบผ่าน และใช้เวลาตรวจข้อสอบอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ผู้ตรวจฯตรวจสอบข้อสอบอัตนัยใหม่ทั้งหมดตามที่ร้องขอโดยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบข้อสอบที่เป็นกลางจากสถาบันการศึกษาของรัฐอย่างน้อย 3 สถาบันให้เสร็จใน 30 วัน และให้กรมปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านสายงานระดับต้นและระดับกลางไว้ชั่วคราว รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คะแนนการสอบแบบอัตนัย และเฉลยข้อสอบแบบปรนัยต่อสาธารณชน ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบคัดเลือกว่ามีเหตุทุจริตหรือกลั่นแกล้งเพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรได้รับความเสียหายหรือไม่

กำลังโหลดความคิดเห็น...