xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวแผนป้องกันอุบัติเหตุสงกรานต์ ชู 6 มาตรการ เริ่ม 11-17 เม.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ทีมโฆษกรัฐบาลเผย ครม.เห็นชอบแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ชู 6 มาตรการป้องกัน เริ่มดำเนินการช่วง 11-17 เม.ย.นี้

วันนี้ (10 เม.ย.) เมื่อเวลา 14.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้รับทราบและเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 หัวข้อหลักของการรณรงค์ในปีนี้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยจะมีช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. ส่วนมาตรการป้องกันนั้นจะแบ่งเป็น 6 มาตรการ คือ 1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเน้นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบ่อยมากที่สุด ได้แก่ จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นต้น 2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน โดยเฉพาะที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการจัดช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยง ทางลัด และให้มีการจัดทำป้ายเตือน ป้ายแนะนำต่างๆ ให้ชัดเจนด้วย

3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มีการกำหนดมาตรการแนวทางเพื่อที่จะกำกับ ควบคุม และดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทาง รวมถึงพนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจำรถ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังให้มีการเข้มงวดกวดขันกับผู้ที่ใช้รถกระบะ หรือรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินในห้วงเวลาดังกล่าว 4. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยให้จังหวัด และกรุงเทพมหานครทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการตรวจตรา การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในสถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง และสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย และให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะในพื้นที่ที่มีการรับอนุญาตแล้ว 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจร และท่องเที่ยวทางน้ำ และ 6. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยได้สั่งการให้มีการจัดเตรียมความพร้อมของรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล และรถบริการทางการแพทย์ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ และการประสานงาน ตลอดจนการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

“นายกฯ ได้เน้นย้ำว่า ท่านไม่อยากให้เน้นเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ หรือช่วงที่มีวันหยุดยาว แต่เรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนนั้นอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญทั้งปี เนื่องจากประเทศไทยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากตลอดทั้งปี พร้อมทั้งให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย” พ.อ.อธิสิทธิ์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น