xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิประชาปลอดภัย แนะ 6 ข้อ รัฐบาลลุงตู่เข้มความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


MGR Online - ประธานกรรมการมูลนิธิประชาปลอดภัยแถลงการณ์ 6 ข้อแนะรัฐบาลพิจารณามาตรการป้องกันอุบัติภัย ทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 7 อันตราย

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ร้านกาแฟชาติไทยค๊อฟฟี่ นายนิกร จำนง ประธานกรรมการมูลนิธิประชาปลอดภัย พร้อมด้วย นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม โฆษกมูลนิธิ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้พิจารณา มาตรการป้องกันและลดอุบัติภัย ทางถนน จำนวน 6 ข้อ คือ 1. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีการเดินทางจำนวนมาก ทำให้เกิดเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยสามปีที่ผ่านมา กว่า 399 ราย ทางมูลนิธิประชาปลอดภัยจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาข้อจำกัดและรายละเอียดในเชิงลึก เพื่อลดความสูญเสียมุ่งสู่ศูนย์ให้ได้มากที่สุด

2. อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พบอุบัติเหตุจากการหลับในที่เกิดจากความอ่อนล้าของผู้ขับ พักผ่อนไม่เพียงพอ และเมื่อกลับภูมิลำเนาเร็วการฉลองสงกรานต์ก็เริ่มเร็วขึ้นและยาวนานขึ้น จะพบได้ว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการดื่มฉลองเพิ่มมากขึ้น โดยมีรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มหลักของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากถึง 82% อีกทั้งพบว่ารถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย
3. มูลนิธิประชาปลอดภัย ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดอำเภอและตำบล เร่งทำแผนงานและมาตรการเพื่อท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงผู้ดูแลจัดงานให้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบ โดยเฉพาะมาตรการความปลอดภัยในการดูแลรถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวด กำกับดูแลปัญหาการดื่มแล้วขับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครต่างๆ โดยเฉพาะการเพิ่มจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อให้รองรับปัจจัยเสี่ยงได้

4. ขอให้ดูแลเรื่องความเร็วและจำนวนการบรรทุกผู้โดยสารที่นั่งท้ายรถกระบะ หรือรถปิกอัพที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงสงกรานต์นี้อย่างเข้มงวด และเพิ่มความเข้มงวดของผู้ประกอบการในการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของคนขับรถประจำทางโดยเฉพาะรถที่มาวิ่งเสริมเพื่อป้องกันมิให้เกิดความอ่อนล้าหรือหลับใน

5. ขอให้เพิ่มระบบข้อมูลใหม่ที่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเหตุและเสียชีวิตที่ถูกต้องสอดคล้องกับภาคนโยบายที่กำหนดให้มีการรายงานสาเหตุที่สัมพันธ์กับมาตรการของรัฐ โดยพิจารณายกระดับการทำงานให้เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตได้ทุกไตรมาสตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้

6. ขอให้มีการบริหารจัดการ โดย ระดับบนให้ผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำกับดูแลหน่วยงานใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ในระดับล่างขอให้ท้องถิ่นช่วยดูแลประชาชนในหมู่บ้านตำบลเทศบาลอำเภอและจังหวัดของตัวเองอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้มากที่สุดกำลังโหลดความคิดเห็น