xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ย้ำเหล่าทัพน้อมนำพระราโชบายให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี-เสียสละ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ(แฟ้มภาพ)
รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ย้ำเหล่าทัพ ให้นำพระราโชบายไปปฏิบัติสอดแทรก กิจกรรมหน่วยทหาร มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เสียสละเพื่อส่วนรวม ขณะเดียวกัน กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดขับเคลื่อนการปฏิรูปจริงจัง เข้มห้ามทุจริตการโยกย้ายแต่งตั้ง รวมทั้งความโปร่งใสในการเกณฑ์ทหารและการฝึกต้องตามระเบียบ

วันนี้ (26 มี.ค.) ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยได้เน้นย้ำมอบหมายและสั่งการให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและ เหล่าทัพ ในการน้อมนำพระราโชบายไปปฏิบัติสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความอยู่ดีกินดี การรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ไปปฏิบัติสอดแทรกทุกกิจกรรมของหน่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

โฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงว่า ที่ประชุมเน้นย้ำการเพิ่มประสิทธิผลของงานและการประเมินประสิทธิภาพของกำลังพล โดยกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกลาโหมและเหล่าทัพขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจัง โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลงานสร้างความโปร่งใสขององค์กร

พล.ท.คงชีพกล่าวว่า นอกจากนี้ให้พิจารณาติดตามการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพของกำลังพลทุกระดับอย่างจริงจัง โดยให้นำข้อมูลการประเมินบุคคลมาพิจารณาประกอบการปรับย้ายตามวาระให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเฉพาะต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ หากในหน่วยงานใดที่ตรวจพบการทุจริตต้องเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและดำเนินการต่อบุคคลนั้นอย่างเฉียบขาด

พล.ท.คงชีพยังกล่างถึงเรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยกำชับให้ความสำคัญในการกำกับติดตามการตรวจเลือกทหารกองเกินที่จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการปี 2561 ในห้วงเดือนเมษายนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรมโปร่งใส เป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการ

พล.ท.คงชีพกล่าวว่า ในขณะเดียวกันทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ปี 2561 ที่จะเข้ารับการฝึกในห้วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอุณหภูมิค่อนข้างสูง พล.อ.ประวิตรกำชับทุกหน่วยที่ทำการฝึกทหารใหม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่โดยเคร่งครัด ให้ระมัดระวังอันตรายจากการฝึกในสภาพอากาศร้อนจัด โดยให้ปฏิบัติตามแนะนำของแพทย์ เพื่อป้องกันการสูญเสียเกิดขึ้นรวมทั้งเน้นย้ำ ในเรื่องการลงโทษทหารที่กระทำผิดวินัยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทางทหารเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงแผ่นทำทางวินัยและอาญาซึ่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องรับผิดชอบด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น