xs
xsm
sm
md
lg

คลอดโผทหาร 260 ตำแหน่ง มทภ.4 ได้อยู่ยาวจนเกษียณสมใจ “บิ๊กบี้” ขึ้นรอง มทภ.1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โปรดเกล้าฯ โผทหาร 260 ตำแหน่ง! “บิ๊กอาร์ท” นั่งเก้าอี้ มทภ.4 ยันเกษียณ ดัน “บิ๊กบี้” ขึ้นรอง มทภ.1 ทหารคนสนิทนายกฯ เป็นทหารฝ่ายเสธ.ประจำ รมว.กลาโหม

วันนี้ (14 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 260 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้ กระทรวงกลาโหม เช่น พล.อ.รุจ กสิวุฒิ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 18 (ตท.18) ขยับเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร (ตท.18) เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ฤทธี อินทราวุธ (ตท.18) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ต.เชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.ท.) พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (ตท.30) ผู้บังคับการกรมทหารพัฒนาที่ 1 เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ พ.อ.นิมิตต์ ถือเป็นนายทหารคนสนิท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ด้านกองบัญชาการกองทัพไทย อาทิ พล.ท.ดุษฎี อินทรพล (ตท.18) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) พล.ท.จีรยุทธ ทุนเจริญ (ตท.17) เป็นผู้ทรงคุณพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ (ตท.17) เป็นจเรทหาร พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.อ.ชนินทร์ โตเลี้ยง (ตท.19) เป็นเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.หัสฎี วงศ์อิศเรศ (ตท.19) เป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร พล.ต.พร ภิเศก (ตท.19) เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

ขณะที่กองทัพบก “เสธ.อ๊อฟ” พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24) บุตรชายของ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ขยับจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 (ผบ.พล.ร.11) เป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นหน่วยที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับสถาบันฯ พร้อมทั้งขยับ “บิ๊กบี้” พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ตท.22) ผบ.พล.1 รอ.ไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อจ่อขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ในช่วงปลายปี ขณะที่ พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 ซึ่งเป็นน้องรักของ พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นครองยศอัตรา พล.ต.ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 นอกจากนี้ยังมีการมีการขยับ พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช (ตท.23) รองแม่ทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นน้องชายของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ขึ้นอัตรา พล.ท.ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

สำหรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้ผลักดัน “เสธ.ยอง” พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อจ่อขึ้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในช่วงปลายปี โดย พล.ต.ภูมิพัฒน์ มีอายุราชการถึงปี 2566 พร้อมขยับ พ.อ.ชาตรี กิตติขจร เพื่อน ตท.21 ของ พล.ท.สุนัย ปะภูชเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขึ้นเป็น ผบ.พล.รพศ.1

ด้านกองทัพภาคที่ 2 พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ (ตท.18) ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 (ผบ.พล.ม.3) ขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี (ตท.20) เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 พ.อ.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ (ตท.20) เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 “บิ๊กอาร์ท” พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ยังอยู่ในตำแหน่งเดิม พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ตท.20) รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน (ตท.22) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 นอกจากนี้ยังได้มีการปรับให้ พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นเจ้ากรมข่าวทหารบก พล.ต.ศักดา ศิริรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พ.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร เป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ เป็น ผบ.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และ พ.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ ฝ่ายเสนาธิการ ผบ.ทบ. ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก

ในส่วนของกองทัพเรือนั้น พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ (ตท.18) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขยับขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ (ตท.18) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา (ตท.16) เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ (ตท.19) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ (ตท.18) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.นภดล สำราญ (ตท.19) เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นรองเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ (ตท.21) รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

ขณะที่กองทัพอากาศ พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ท.หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นเจ้ากรมช่างอากาศ

กำลังโหลดความคิดเห็น...