xs
xsm
sm
md
lg

เหล่าทัพหนุนไทยนิยม จัดชุดลงพื้นที่ถามปัญหา สร้างความเข้าใจโรดแมปเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

(แฟ้มภาพ)
“ธารไชยยันต์” เผยเหล่าทัพพร้อมหนุนโครงการไทยนิยม พร้อมเตรียมจัดชุดลงพื้นที่สอบถามปัญหา “คสช.” กำชับ กอ.รมน.รวมทุกข้อมูลจาก “ไทยนิยม ยั่งยืน” เข้าสู่ระบบบริหารราชการ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจโรดแมปเลือกตั้ง

วันนี้ (5 มี.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ว่าโครงการนี้มีเจ้าภาพหลัก คือกระทรวงมหาดไทย ในส่วนกองทัพ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พร้อมให้การสนับสนุน และจัดชุดลงพื้นที่ ประมาณ 7,000 ชุด เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆของประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนกองทัพเองมีฐานข้อมูลต่างๆ สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ ทั้งการสร้างความปรองดอง และการปฏิรูป ที่เป็นข้อมูลเดิม และเราจะร่วมลงไปสำรวจข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบัน

ขณะที่ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการ คสช. กล่าวถึงการร้องเรียนทุจริตในโครงการรัฐของศูนย์รับเรื่องการทุจริตภาครัฐ คสช. ว่าได้มีการทยอยส่งเรื่องไปให้ ป.ป.ท.ดำเนินการแล้วตามขั้นตอน เมื่อถามว่าโครงการของรัฐที่เกี่ยวกับงบประมาณช่วยเหลือคนจนรั่วไหลหลายโครงการ พล.อ.เฉลิมชัยกล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวยังเปิดอยู่ หากมีข้อมูลก็ร้องเรียนมาได้

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวยังเปิดรับเรื่องร้องเรียน โดยศูนย์หลักอยู่ที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก ถ้าประชาชนมีข้อมูลก็สามารถร้องเรียนมาได้ ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องโครงการก่อสร้าง การใช้งบประมาณผิดประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าวอีกว่า วันนี้ พล.อ.สสิน ทองภักดี รอง ผบ.ทบ.ในฐานะรองเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ซึ่งตามที่ คสช.ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง รวมถึงคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนปรนทางการเมือง ซึ่งสังคมให้ความสนใจและเป็นเรื่องที่ประชาชนควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบการพิจารณาร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในช่วงนี้ได้อย่างเหมาะสม อาทิ การเปิดให้จดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ในเดือนมีนาคม 2561,

รองโฆษก คสช.กล่าวต่อว่า การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองเก่าเฉพาะการประชุมสมาชิกพรรค ตั้งแต่ เมษายน 2561, การจัดประชุมพรรคการเมืองเพื่อสรรหาผู้บริหารพรรค, การจัดทำนโยบายพรรคหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนอกเหนือจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยยื่นเรื่องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวยังมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นที่สังคมควรรับทราบ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกส่วนงานช่วยเผยแพร่ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน รวมถึงผู้ที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เข้าใจในเจตนารมณ์ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางขั้นต้น เพื่อให้บรรยากาศของการเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเท่าเทียมและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าว

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ รองเลขาธิการ คสช.ยังได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการในทุกมิติเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนเร่งรัดดำเนินการในกรณีที่ประชาชนแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง การประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมา ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...